Fastlege i Fjaler, Inger Johanne Ravn, er hedret med Allmennlegeprisen. Fastlege og kommuneoverlege i Ørskog, Tom W. Christiansen, har fått den tradisjonsrike Løvetannprisen. Kommuneoverlege og fastlege i Seljord Elisabeth Swensen fikk skribentprisen. Prisene ble delt ut under allmennlegenes egne foreningers Våruke.

I Norge er de beste legene godt fordelt i by og land, og hele 42 % av alle fastleger jobber i kommuner med under 20 000 innbyggere. Både i det yrkespolitiske arbeidet og det fagmedisinske går by- og distriktsleger hand-i-hand. Det fikk vi erfare under kurs og møter på Våruka. Valget av prisvinnerne viser at det kommer svært gode og dedikerte leger fra bygdene nu til dags.

Allmennlegeprisen

Foto Helen Brandstorp

Fastlege i Fjaler, ytterst i Sogn og Fjordane, Inger Johanne Ravn, fikk prisen for sitt arbeid med den lukkede facebookgruppen Allmennlegeinitiativet under Allmennlegeforeningens landsrådsmøte. Både allmennlegene i NSDM sin stab og de fleste av stipendiatene våre er med i Allmennlegeinitiativet. Vi er imponert over det flotte og krevende nettverksarbeidet Ravn gjør som moderator og vi gratulerer hjerteligst med prisen som binder hele landet sammen!

Dagens Medisin kan vi lese at det i begrunnelsen heter at “Allmennlegeinitiativet har til og med fått godt erfarne kolleger, med en ektefølt skepsis til Facebook, til å opprette profil, kun for å få med seg det som skjer. Det er i dag utvilsomt den mest effektive kanalen vi fastleger har for rask hjelp og kommunikasjon. Ravn har gjort det mulig å delta i et større miljø hvor allmennlegene kan diskuteres alt fra banale til kompliserte faglige spørsmål, dele anonymiserte kasuistikker og få hjelp med diagnostikk og behandling».

Det vises videre til at Allmennlegeinitiativet har blitt en viktig informasjonskanal for å raskt kunne nå ut til allmennlegene noe både fagforeningen, og Trønderopprøret har hatt stor nytte av i sitt arbeid. Og det fremheves at Ravn fører en streng praksis for at diskusjonene skal holde en saklig og kollegial tone.

“– Opprettelsen av Allmennlegeinitiativet var uplanlagt og spontant. Jeg trengte å ha noen kolleger å diskutere fag med, et faglig forum. Det er langt til nærmeste kolleger, og jeg må reise langt for å komme på kurs. I dag har gruppen over 3500 medlemmer.

– Jeg er veldig opptatt av at dette skal være en gruppe for allmennmedisinere, fortrinnsvis fastleger. Det er et veldig dynamisk forum, og jeg lærer mye av kloke kolleger. Dette er instant etterutdanning, sier Ravn. Prisvinneren ble overrakt 15.000 kroner og et grafisk trykk.”

Løvetannprisen

Fra jubileet for fastlegeordningen i Tromsø august 2016. Foto Erik Veigård

Tom W. Christiansen fikk Norsk forening for allmennmedisin sin hederspris, Løvetannprisen, under festmiddagen på Våruka. Tom W Christiansen har vært kommuneoverlege og fastlege i Ørskog på Sunnmøre siden 1982 og er spesialist i både allmenn- og samfunnsmedisin. Han jobbet der også en dag i uken, mens han var prosjektleder i Helse- og Omsorgsdepartementet for å utvikle dagens fastlegeordning. Han kalles derfor gjerne fastlegeordningens far. Tom W. Christiansen hadde åtte år bak seg med verv i Legeforeningen, blant annet som sentralstyremedlem da han gikk inn i Fastlegprosjektet i 1998.

Ordningen kom på plass i juni 2001. På jubileet for fastlegeordningens 15 år i Tromsø 2016, tok Tom W. Christiansen skrittet ut i offentligheten igjen og sa han fryktet fastlege-kollaps om fem år. Det vakte oppsikt. Christiansen har siden vært en aktør man lytter til i det helsepolitiske arbeidet for å styrke ordningen.

Da VG publiserte sin rekke av artikler om fastlegeordningen året etter, var Tom W Christiansen en sentral informant: VG spesial. Siden har han gitt mange intervjuer og jobbet sammen med mange.

I Tidsskrift for den norske legeforening skriver Tom W. Christiansen og Hogne Sandvik (forsker og fastlege i Bergen) en insiktsfull og krisemelding Fastlegeordningen forvitrer- hva nå?

Løvetannprisen består av 20 000 i prispenger og et trykk.

NSDM applauderer jobben med fastlegeordningen og takker for råd og nyttige innsikter vi har fått helt siden den første konferansen i distriktsmedisin på Sommarøy i 2002. Gratulerer varmt med vel fortjent pris!

Skribentprisen

Foto: Norsk forening for allmennmedisin

Kommuneoverlge og fastlege i Seljord, Telemark, Elisabeth Swensen fikk årets skribentpris. Juryen begrunner dette med: «Hun er uredd, og hun er presis i formuleringene. Ofte med utgangspunkt i erfaringer med egne pasienter tar hun opp aktuelle helsepolitiske og allmenne spørsmål med klare standpunkter. Da skaper hun engasjement og debatt og viser at allmennpraksis åpner et stort vindu mot samfunnet.» Elisabeth Swensen skriver fast i Klassekampen, hun har sittet 5 år i redaksjonen i Utposten og er mangeårg fast medarbieder i Tidsskrift for den norske legeforening, for å nevne noe.

Elisabeth Swensen var sentral i oppbyggingen av NSDM fra begynnelsen av 2000-talet og var i fagrådet frem til dets avvikling i februar 2015. Vi gratulerer en kjær samarbeidspartner med prisen!

Vest-Telemark blad publiserte 4. mai et flott intervju: “Elisabeth Swensen (67) har hatt heile karrieren sin som lege i Vest-Telemark. Ho har òg vore ei sterk stemme i offentlegheita som fagkritisk aktivist. Ja, i internasjonale samanhengar har ho også vore utsendt som Norges offi sielle utkantlege til verda. Til sommaren pensjonerer den tale- og penneføre kommuneoverlegen i Seljord seg.” Les om Elisabeth Swensen her.