Ståle Onsgård Sagabråten, mangeårig fastlege i sin barndoms hjemkommune Nesbyen i Hallingdal, er tildelt Anders Forsdahls pris for 2022. Prisen ble opprettet av NSDM i 2006 og deles ut en gang i året for å hedre en person som over tid har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge. Ståle Onsgård Sagabråten skårer på alle kriteriene i statuttene i godt monn.

Den dyktige og hyggelige Hallinglegen har i en generasjon arbeidet utrettelig på mange plan for å fremme distriktsmedisinen og allmennmedisinens plass i norsk helsevesen. Det har han gjort fra et solid faglig ståsted i Hallingdal.

Her er noen av momentene i begrunnelsen:

  • Ståle er en av kommunens egne, og verdsettes høyt av sine pasienter og sambygdinger. Ikke bare som lege, men også som menneske og deltaker i innbyggernes liv, enten det dreier seg om idrett, kultur eller menighetsråd.
  • Han løftet likevel blikket, og så ut over Nesbyens grenser imponerende tidlig. Allerede ett år etter at turnustjenesten var avtjent var han på plass i tillitsvalgt faglig arbeid som medlem i Aplfs fagutvalg.
  • Siden har Ståle hatt mange tillitsverv i yrkesforeningen (AF) og i den fagmedisinske foreningen (NFA), både som styremedlem og nestleder. For tiden er han styremedlem i NFA og nestleder i Legeforeningens fagstyre.
  • I dette samspillet mellom fag og arbeidsvilkår har Ståle utrettet mye for distriktsmedisinen, og særlig legevakt. Legevakt er selvsagt noe annet i en liten distriktskommune enn i storbyen. Storbylegevaktens løsninger kan være utopiske i et lite distrikt. Ståle har arbeidet for å fremme den faglige standarden i legevakt, men samtidig kjempet for rammer og arbeidsvilkår som gjør det mulig.
  • Kunnskap er makt, og det allmennmedisinske arbeidet må dokumenteres. Ståle har både skrevet sitt fag, og fremmet allmennmedisinsk og distriktsmedisinsk forskning, som leder for rådet for allmennmedisinsk forskningsfond helt fra 2007. Ståle var en av gründerne til Hallingforsk og var prosjektleder der 2007 -2009.
  • Ståle har vært opptatt av at man skal kunne gjøre mye i distriktet, og at det skal gjøres med kvalitet. Derfor har han ikke bare forsket på ultralyd og akuttmedisin i distrikt, men også vært en aktiv kursarrangør for å fremme kunnskap og ferdigheter.
  • Når noen snakker varmt om primærhelseteam som nyvinning, kan Ståle fortelle at slik har de jobbet i mange år i Nesbyen. Dette viser hvor viktig det er å fremme den distrikstmedisinske kunnskapen, enten den er forsknings- eller erfaringsbasert.

Gratulerer til Ståle med særdeles velfortjent pris!

Leder av NSDM Anette Fosse med prisvinneren Ståle Onsgård Sagabråten

Les hele begrunnelsen her: Forsdahl 2022_Sagabråten

Les mer om Anders Forsdahls pris her: https://www.nsdm.no/hederspriser/