Jan Helge Dale er tildelt Anders Forsdahls pris for 2020. Prisen ble opprettet av NSDM i 2006 og deles ut en gang i året for å hedre en person som over tid har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge.

Jan Helge Dale vært forankret i Florø siden 1987, hvor han sammen med gode kolleger har bygget opp Sunnfjord Medisinske Senter, et tverrfaglig mønsterbruk som viser i praksis hvordan samhandling, teamarbeid, rekruttering og stabilisering kan gjøres.  Jan Helge Dale har oppnådd en svært bred faglig kompetanse gjennom mange år; han spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, og er kommuneoverlege, fastlege og daglig leder av senteret.

Helt fra starten av karrieren har Jan Helge Dale vært aktiv i prosjekter som omfatter alt fra folkehelsearbeid, lokal samfunnsmedisin, legemiddelforskrivning til eldre, teamarbeid, samhandling, utdanning av leger til allmenn- og samfunnsmedisin og mye mer. Han er godt forankret i hjemkommunen. Samtidig evner han å løfte blikket og tenke samarbeid og sammenheng for helsetjenesten i hele regionen, og bidrar til at helsepersonell i distrikt styrker hverandre i tilrettelegging og utvikling av lokale helsetjenester.

Med utkikkspunkt fra Florø har Jan Helge Dale bygget opp fora for samhandling mellom kommune-  og spesialisthelsetjenesten, og som medlem av kommunestyret gjennom 12 år har han bidratt med helsepolitiske vurderinger som har løftet lokale distriktsmedisinske problemstillinger og gitt premisser for lokale beslutninger. Dette arbeidet er også blitt sett nasjonalt – det var ikke tilfeldig at helseminister Bent Høie valgte Sunnfjord medisinske senter som arena for presentasjonen av Primærhelsetjenestemeldingen i 2014.

I 2020 har pandemien satt smittevern ettertrykkelig på dagsordenen. Jan Helge Dale har bidratt sterkt til smittevernsamarbeid for elleve kommuner i Sunnfjordområdet.

Med gode kontaktevner og betydelige lederegenskaper har han vært villig til å ta ansvar for å styrke samhandling mellom legekontor, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Det sosialpolitiske engasjementet hans viser seg tydelig i satsingstema som for eksempel personer med store og sammensatte behov, skrøpelige eldre og andre sårbare grupper. Han har bidratt til å sette distiktsmedisin på dagsordenen i en manns/kvinnealder

Jan Helge Dale ble foreslått til Anders Forsdahls pris av tidligere fylkeslege i Sogn og Fjordane, Per Stensland. Tildelingen ble støttet av en enstemmig stab i NSDM og av vårt nasjonale Senterråd. Prisen består av et kunsttrykk av den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen og kr 20.000.

Prisen deles vanligvis ut på Nidaroskongressen/Primærmedisinsk uke. Dette var av velkjente grunner ikke mulig i år. Utdelingen skjedde derfor via nett og skjerm på Sunnfjord Medisinske senters juleavslutning, godt hjulpet av lokale kolleger.

Vi gratulerer hjerteligst!