Mona Søndenå, kommuneoverlege og fastlege i Sør-Varanger gjennom 37 år, er tildelt Anders Forsdahls pris for 2021. Prisen ble opprettet av NSDM i 2006 og deles ut en gang i året for å hedre en person som over tid har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge. Mona Søndenå skårer på alle kriteriene i statuttene i godt monn.

Gjennom hele sin legekarriere har Mona Søndenå arbeidet både operativt og strategisk som kombinert allmenn- og samfunnsmedisiner. Hun har vært sentral i planlegging, administrering og dimensjonering av både fastlegetjenesten og den kommunale helsetjenesten i Sør-Varanger. Ettersom kommunen grenser mot Russland i øst, har migrasjonshelse vært et prioritert arbeidsfelt for henne.

Som allmennlege har Søndenå betjent utekontoret i bygdesamfunnet Bugøynes i hele 35 år. På den 105km lange veien mellom Kirkenes og Bugøynes har Dr. Søndenå kjørt en strekning tilsvarende 4,5 ganger rundt ekvator, tilbragt halvannet år i bil – og sist, men ikke minst, hun har brukt mellom 4 og 5 årsverk som «distriktslege» for å betjene lokalsamfunnet Bugøynes – i god Anders Forsdahl-ånd.

Mona Søndenå er dessuten høyst skrivefør. Hun har vært medforfatter på 4 publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter og – ikke minst – drevet med medisinsk formidling som redaksjonsmedlem av fagbladet Utposten gjennom 11 år (2009–19).

Hun har også utøvd en forbilledlig pedagogisk gjerning som veileder for spesialistkandidater i samfunnsmedisin og allmennmedisin gjennom 25 år – og som praksislærer for medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø i enda lengre tid.

Som leder av det regionale samfunnsmedisinske faglige nettverket i Finnmark (og senere Troms og Nordland) har hun i flere tiår arbeidet systematisk for å få på plass et samfunnsmedisinsk utdanningstilbud i Nord-Norge.

Hun omtales som en pragmatisk og løsningsorientert team-bygger, men hun kan også utvise nødvendig autoritet når det trengs. Som helseleder i en utkantkommune er hun særlig opptatt av rekruttering av unge leger til distriktsmedisin.

Mona Søndenå har et stort hjerte for Distrikts-Norge, et brennende faglig engasjement og en sterk sosial bevissthet. Hun er opptatt av likeverdige helsetjenester og hvordan man på kommunenivå reelt kan bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse. Hennes engasjement på dette feltet bevitnes av en rekke profilerte verv

Lenge før samhandlingsreformen tok Mona Søndenå til orde for at helsesektorens oppgaver må løses gjennom bedre samhandling mellom ulike aktører og tjenester. Hun var mangeårig medlem av samhandlingsutvalget i Helse Nord og nå i det nye regionale fagrådet for samhandling i Helse Nord.

I egenskap av å være kommuneoverlege i en utkantkommune, styremedlem i Finnmarkssykehuset og styremedlem i Helse Nord RHF, har Mona vært en pådriver for å opprettholde og videreutvikle desentraliserte spesialisthelsetjenester, inkludert gode lokalsykehus som sikrer akuttfunksjoner for befolkningen i utkantområdene.

Kjære Mona: Gratulerer med særdeles velfortjent pris!

Se hele begrunnelsen her: Anders Forsdahls minnepris 2021 – nominasjon fra Norsam

Les mer om Anders Forsdahls pris: 

Mona Søndenå mottar Anders Forsdahls pris 2021 av Anette Fosse