Prisvinner Øystein Lappegard

Begrunnelsen ut fra nominasjonen fra Universitetet i Oslo finnes her

Øystein Lappegard har mottatt prisen på Nidaroskongressen 2013. Foto Tom Sundar