Prisvinner Sverre Rørtveit

Les begrunnelsen her

En distriktsmedisinsk forelesning, holdt på Nidaroskongressen 2011

Les Sverre Rørtveits CV her