Programrådet

Instans
Medlem
Varamedlem
NSDM
Birgit Abelsen (leder)
Anette Fosse
UiT Norges arktiske universitet
Bente Norbye
Linn Getz
Fylkesleger
Øivind Alexandersen
Anne Grete Olsen
Norsk forening for allmennmedisin / NORSAM
Arnfinn Seim
Eva Kibsgaard Nordberg

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no