Her er en samlet oversikt over de fleste prosjekter NSDM har støttet i årens løp gjennom “Programmet”
Prosjektnavn Prosjekt leder E-post Veileder Oppstart
Rural Health for peace Juan Carlos Solis Aviles juan.c.solis@uit.no Helen Brandstorp 2019
Økt samtrening etter akuttkurs Mona Martinsen mona_imartinsen@hotmail.com Helen Brandstorp 2019
Nasjonalt nettverk for akuttmedisinsk samtrening utenfor sykehus Magnus Hjortdahl magnus.hjortdahl@uit.no 2019
Utvikling av forskningsprosjekt innen samisk ungdomshelse v/Kristine Andreassen Kristine Andreassen kristine.andreassen@uit.no Helen Brandstorp 2019
Sykepleie i Nord Liss Trine Eriksen liss.t.eriksen@uit.no  Venke Sørlie 2019
Hvordan sikre drift etter oppstart av kommunalt sår- og stomiteam? Ragna Eikanger ragna.iren.eikanger@alta.kommune.no Birgit Abelsen 2019
Kan legestudenter lære akuttmedisin i en distriktskommune? Kjell Gunnar Skodvin kjell.g.skodvin@uit.no Magnus Hjortdahl 2019
Samtrening mellom ulike nødetater Sverre Håkon Evju sverre.haakon.evju@narvik.kommune.no Magnus Hjortdahl 2019
Bruk av video mellom legevaktslege og bakvaktslege Hege Hammer Bech hege.hammer.bech@bardu.kommune.no 2018
Legevakta i Karlsøy- hvordan brukes den og av hvem? Gry Berntzen gryberntzen@me.com 2018
Effekten av akuttmedisinske øvelser i Vadsø Britt Larsen Mehmi brlar79@gmail.com Helen Brandstorp 2018
En offentlig integrert primærlegetjeneste i distrikt Elisabeth Swensen elswense@online.no Birgit Abelsen 2018
Skiskadedatabase Jonas Jeppesen skiskadeforskning@gmail.com 2010
Er det trygt å bli akutt syk i distrikt?  Martin Bruusgaard Harbitz martin.b.harbitz@uit.no Margrete Gaski 2016
Vurderinger på legekontor i møte med den syke pasienten Jorunn Nygaard og Trine Rydningen jorunn.nygaard@senjalegen.no  Helen Brandstorp 2015
Rural Pallitative Care in Northern Norway May-Lill Johansen may-lill.johansen@uit.no 2014
Prosjekttittel Ansvarlig start slutt
Akuttmedisinsk beredskap Bjarkøy kommune   Bjarkøy-prosjektet. Frank Hilpüsch  2010 2012
Akutt uttrykning på legevakt: Hva er allmennlegens bidrag og hvordan tas beslutningen om å rykke ut? Magnus Hjortdahl 2016 2017
Allmennlegens deltakelse i legevakt Øivind Holthe Ambjørnsen 2016 2017
Allmennmedisinsk ultralydsgruppe Jan og Aleksandra Hejzlar 2015 2017
Alpinskiskade database ved Trysil Helsesenter Jonas Carsten Jeppesen 2010 2015
Akuttmedisinsk fagutvikling, kompetanseheving og teambuilding. Tom R. Viken 2010 2012
Bruk av Alta Sykestue ved ø-hjelpsinnleggelser Ingunn Heggheim 2016 2017
Bushmedisin på vidda eller akuttmedisinsin der en henger med Helen Brandstorp  2000 2002
Allmennmedisinsk fagutvikling Ellen B. Pedersen  2009
Behandling av irritabel tarm gjennom fekal mikrobiotisk tranplantasjon Frank Hilpüsch  2013 2017
Beslutninger fattet i lege – pasient relasjonen Kjetil Karlsen  2005 2006
BEST i allmennmedisin i Nord Norge Risten A. Utsi  2003 2005
Bevegelsesapparatets anatomi Trond Iversen 2009 2012
Bruk av maler ved henvisning og epikriser. Rossel Tom Christensen   2003
Bruk av samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunal ledelse Dag Helge Rønnevik  2014 2018
CD basert kurs i medikament behandling Anders Svensson 2003
ClassFronter som samhandlingsverktøy for helsearbeidere utenfor sykehus Kjell Nysveen  2007 2009
Demens i distriktshelsetjenesten Fred Andersen 2010
Den gode død – sykehjem som læringsarena for leger Anette Fosse  2012 2015
Den moderne distriktslegen – bilder fra en distriktsmedisinsers hverdag Anders Svensson   2005
Den vanskelige konsultasjonen – samtaler om sykemelding Svein Steinert 2004
Diabetesprevalens i Gildeskål kommune Kjell Lindstrøm 2009
Dimensjonering av Alta Sykestue Arve Østlyngen 2016 2017
Distriktsmedisinens etiske dimensjon Eivind Merok  2013 2014
Disktriktsmedisinsk klinikk Kine Jordbakke 2012
Dødlighet og funksjonsnivå etter behandling av akutt syke eldre utenfor sykehus Steinar Konradsen  2013 2016
Else – hjemme i verden (Film) Eivind Merok   2003
Etterutdanning av helsesekretærer i Troms A Nordberg 2010
Etablering av oppfølgingsteam i kommunehelsetjenesten Anders Svensson 2016 2018
Evaluering av akuttmedisinsk kurs for turnusleger. Britt Larsen 2010
Evaluering av en systematisk metode for tverrfaglig utredning og tiltak ved APSD i sykehjem. Effekt av forsterket enhet for pasienter med demens i kommunehelsetjenesten Bjørn Lichtwarck  2012
Faglig stimulering av kommuneleger: En møte serie med forelesere fra RiTø/UNN 2001-2002 Inger J Samulelsen   2003
Fastlegenes erfaringer med lindrende behandling  Anette Fosse  2011 2012
Felles kommunelege I for Steigen, Hamarøy og Tysfjord kommune Fred Andersen   2003
Fibromyalgi syndrom (engelsk) Chun-Lan Zhang 2009
Forskning på aggregerte forbruksdata av spesialisthelsetjenester på kommunenivå fra alle helseforetak i Norge. “Hva skaper ulike forbruksrater av sykehustjenester i Norge?” Trygve Sigvart Deraas  Overført SKDE 2014
Friskliv i distrikt Hans Olav Eriksen 2011 2012
Flåttbårne sykdommer i norsk allmenpraksis Knut Erik Eliassen 2010 2012
Flytting til omsorgsboligen – innfridde forventninger eller skuffelse A Svensson / T Bjørnheden 2007
Foreskriving av antibiotika Glenn Severinsen 2005
Forløp av luftveisinfeksjoner blandt pasienter i allmennpraksis Hasse Melbye   2004
Fra doktorstyrt fødeavdeling til jordmordstyrt fødestue Harald E.Sivertsen 2006 2009
Fysisk aktivitet hos samiske menn Rune Hermannsen  2003 2003
HPV-vaksinen , kartlegging av kunnskap og holdninger blant helsesøstre og skoleleger i Nordland fylke Karin Nilsen 2011 2012
Hvem behandler KOLS og astma Tone Leinan  Overført AFE Nord
Hvor blir det av studentene? Erlend Jørgensen   2004
Hvordan kan desentral, IKT-støttet bachelorutdanning i sykepleie bidra til å fremme stabilitet, kunnskapsutvikling og kompetanse i små fagmiljø i distriktene? Liss Eriksen og Jeanette Huemer 2016 2017
IKT-fagutviklingsprosjekt for kommunelegene i Værøy Elise Kloumann   2004
Interkommunal Legevakt Fred Andersen   2003
Intervensjonsstudien i Finnmark. Evaluering av lokalsamfunnsbasert forbygging Beate Lupton   2002
Kirurgi i allemennpraksis May Britt Lund 2004
Klinikkens skjulte verdier K. M. Agledal  2004  2010
Klinisk video kommunikasjon i primærhelsetjenesten. Bruk av legevakt i distrikt Kenneth Press 2010 2012
Konservativ bruddbehandling i allmennpraksis Stein Vabo  2013 2016
Kommune BESTSiste søknad: Tverrfaglig trening i team Helen Brandstorp  2008 Overført    PhD  tverrfaglig trening 2016
Kreftbehandling i almennpraksis May-Lill Johansen  2008 2012
Kulturspråkpasienter i det norske helsevesenet – kvalitetssikring av behandlingsforløp Amund Peder Teigmo 2016 2017
Kunnskapsbasert elektronisk metodebok for legevakt Kristian Simonsen 2016 2017
Kurs i samisk fagspråk i legetjenesten Aino Snellmann 2007
Kvalitetsutvikling og forbetringsarbeid i spesialisthelsetenesta Einar Hovlid 2010 2012
Kvalitet i helsetjenesten – dagens diabetesomsorg Eelco Boonstra 2009 2012
Langtidsoppfølging av diabetes-2 ved Rønvik Legesenter Tor Claudi 2008
Ledelse av primærmedisinsk  virksomhet. Jan Hana  Overført PhD 2014
Legevakt og sentralitet i Troms og Finnmark Joel Haugeberg 2015 2015
Lekfolk ved akutt skade Håkon Kvale Bakke 2012 2016
Livet er søtt i utkant Norge C Schousgaard 2009
Medisinalberetninger – en tilgjengeliggjøring. Arne Holm 2007
Mellom nostalgi og avantgarde. Bok Eivind Merok og Olaug Lian   2005
Muligheter for behandling av supraspinatus-tendinopatier innen primærhelsetjeneste i distrikt Anders Stormo  2012 2015
Møteplass for leger i Vesterålen Henning Aanes   2003
Narrativ medisin May-Lill Johansen Signe Nome Thorvaldsen   2006
Nettverk for forskning og fagutvikling med fokus på nedre luftveisinfeksjoner Carol Pascoe 2011
Oppfølging av hjerneslag i allmennpraksis Rune Aakvik Pedersen 2012
Opprettelse av enhet for lindrende behandling og terminal pleie i en utkantkommune Guttorm Raknes og Anne Karin Forshei 2011
Pasientflyt ved eit distriktsmedisinsk senter Øystein Lappegard  2012
Pilot: Elektronisk læringsverktøy som supplerende metode for akuttmedisin tilpasset allmennleger og turnuskandiater Jesper Blinkenberg 2010 2011
Pilotprosjekt: utvidede blodprøver Nam-Young pak 2009 2012
Prehospital bruk av observasjonssenger under legevakt Morten Jensvold 2010 2011
Prehospital observasjonsenhet Anne Karin Forshei 2009 2010
Prehospital traumebehandling i ytre strøk Jakob Moe 2009
Prioriteringer og vurderinger i distriktsallmennpraksis Gry Berntzen 2013 2016
Prosedyreperm for samarbeid mellom Lofoten sykehus og primær helsetjenesten i regisonen Harald E. Sivertsen 2005
Reduserer tidlig reponering av fremreskulderlusasjon recidivfrekvensen Harald Lystad 2012 2014
Rehabiliteringsnettverk Midt-Troms Sustainable health care network Karstein Kehlet 2007
Rett behandlingsnivå for dialysepasienter i Buskerud – en studie av densentralisert dialyse ved Hall Robert Tunestveit 2012
Risikopersepsjon og beslutninger under usikkerhet Peder Halvorsen 2009
Rural palliative care in Northern Norway May-Lill Johansen  2014 2016
Rød respons på legevakt: Blir pasientforløpet annerledes når legevaktslegen rykker ut? Elisabeth Nøstvold 2015 2017
Samfunnsmedisinens hverdag Betty Pettersen 2001
Helsetjenester til den samiske befolkningen  Margrete Gaski 2012
Siden jeg allerede er her Arnult Heimdal 2013 2016
Smarttelefoner til innsamling sikker av helsedata – et forprosjekt Anders Stormo  2013 2017
Spirometri av barn Olaf Berger  2009 2014
Spørreskjemaer i skolehelsetjenesteRisikopersepsjon og beslutningern – henting av finsk erfaring til skolehelsetjenesten i Tana Aino Snellmann   2008
Stabilisering av fastleger i distrikt Valborg E. Gimmestad Mardal 2011 2013
Stimuleringstiltak – assosierte lektorer – Nettverket for distriktsmedisinsk fagutvikling Tor Anvik    Erik Hugaas Ofstad Overført SAMLED, Bodø
Søkelys på samfunnsmedisin Local Public Health Physicians in Norway from 1994 to 2002 Betty Pettersen 2008
Torsdagsdrill lege/ambulanse/legevakt i Kautokeino Marit Karlsen 2010
Transportfødsler i Norge Bjørn Gunnarsson 2013
Treatment of selected acutely sick elderly Steinar Konradsen  2013
TrinnVis kvalitetssystem Janecke Thesen 2008
Trygt på Bokn Dag-Helge Rønnevik 2010
Tverrfaglig teamtrening Helen Brandstorp  Overført PhD 2016
Undersøkelse av endring i diabetesomsorgen i norsk allmennpraksis (RoSa-2) Tore Michaelsen   2004
Undersøkelse av henvisning fra primærleger i Troms til endoskpi Bernt Stueland   2003
Urfolksperspektiv på et U-landshelseprosjekt – en kartlegging Aino Snellmann   2004
Vurdering av journalsystemer Helge Opsjøn   2004
Vurderinger på legekontor Jorunn Nygaard og Trine Rydningen 2015 2017
Øvrighetens omsorg for fiskernes helse i de siste hundreårene med vekt på 1800-tallet Per Rogne 2012 2017