Fagutvikling og forskningsprosjekt

Fagutvikling og forskningsaktiviteten i NSDM har flere former og tema.

Se under for de senere års større prosjekter. Disse er gjerne gjort på oppdrag fra eksterne aktører. 

En annen type er prosjektene som finansieres over lavterskeltilbudet Programmet , alle s.k. bidragsprosjekt.

En tredje gruppe prosjekter er de som har utviklet seg til å bli ferdige doktorgrads – og Phd prosjekt med videre finansiering fra enten UiT, Norges Forskningsråd, Helse Nord RHF, Allmennmedisinsk forskningsfond eller andre kilder.

GLOBAL HELSE: NSDM leder samarbeide Rural Health for Peace på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet

Rapporter

Senjalegen

Senjalegen

09.12.15: Senjalegen er et samarbeid mellom en stor og tre små kommuner med ett sentralt...

les mer