Fagutvikling og forskningsprosjekt

Fagutvikling og forskningsaktiviteten i NSDM har flere former og tema.

Se våre rapporter for de senere års større prosjekter. Disse er gjerne gjort på oppdrag fra eksterne aktører

En annen type er prosjektene som finansieres over lavterskeltilbudet Programmet , alle s.k. bidragsprosjekt.

En tredje gruppe prosjekter er de som har utviklet seg til å bli ferdige doktorgrads- og phD-prosjekter med videre finansiering fra enten UiT, Norges Forskningsråd, Helse Nord RHF, Allmennmedisinsk forskningsfond eller andre kilder.