Psykolog og forsker Malin Fors som jobber klinisk i Hammerfest og reiser verden rundt med sine studier om makt og geografi disputerer fredag 10.september.
Disputasen sendes også digitalt for de som ønsker å følge det.
Link her:
Link til Malins artikkel om urban narsissisme
(Den er studie 2 i avhandlingen). Hele avhandlingen kan fås gjennom å sende epost til info@psykologi.uio.no