Rapporteringsskjema

Fremdriftsrapport skal alle som mottar finansiering fra Programmet sende inn en gang årlig. Rapporteringsskjema kan hentes her.

Sluttrapport skal leveres på eget skjema senest 1 måned etter at prosjektet er avsluttet.
Rapporteringsskjema kan hentes her.

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no