NSDM har sammen med partnere fra Sverige, Island, Skottland og Canada, utviklet et rammeverk for rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distriktsområder. Nylig ble en fagartikkel om rammeverket publisert i tidsskriftet Human Resources for health.

Artikkelen beskriver hvordan rammeverket ble utviklet, innholdet i rammeverket og hvordan den kan brukes. Bruken av rammeverket vil bidra til videre validering og avdekke hvor egnet det er for å løse faktiske utfordringene med å rekruttere og beholde helsepersonell i distrikt.

Forskningsleder ved NSDM Birgit Abelsen, har ledet arbeidet med fagartikkelen:

"Plan, recruit, retain: a framework for local healthcare organizations to achieve a stable remote rural workforce."

 

Bilde: Flere av artikkelforfatterne på workshop i Storuman, Sverige i mai 2017.