Reiseregning

Reiseregning føres elektronisk i selvbetjeningsportalen til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).

Alle eksterne som ikke er ansatt ved UiT Norges Arktiske universitet må innmeldes i DFØ via et eget skjema. Skjemaet fås tilsendt ved å kontakte NSDM v/seniorrådgiver Frank Remman ( frank.remman@uit.no ).

Skjemaet med personopplysninger fylles ut og sendes i retur til NSDM v/Frank Remman. Disse opplysningene sendes videre til DFØ via Reiseenheten ved UiT, og her oppgis også korrekt kontering. Etter en stund vil den eksterne motta en e-post fra DFØ med link til selvbetjeningsportalen og brukerdokumentasjon. Deretter kan den eksterne selv fylle ut og sende reiseregning elektronisk via DFØ.

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no