NSDM har hatt en travel vår der spesielt rekruttering og stabiliseringsutfordringer i allmennpraksis har vært et gjennomgangstema. Overalt der vi kommer lærer vi like mye av andre som vi deler av vårt.

Vår nyeste rapport Fastlegeordningen i Nord-Norge er delt og drøftet flere steder. Først ut var Helse Nord sin konferanse rett etter påske. Deretter under Allmennlegeforeningen (AF) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA) sin Våruke i Tønnsberg, der også utdanningsstilinger /-hjemler var et sentralt tema. Et klart ønske om både fastlønnede hjemler og hjemler som er tilrettelagt for næringsdrift kom opp. Vår rapport om ALIS-Vest ble overrukket Petter Brelin, leder av NFA.

ALIS-Nord-samarbeidet jobber for å få til nettopp ulike utdanningshjemler. Dette arbeidet ble presentert på rekruttering- og stabiliseringskonferansen i Sortland i Vesterålen tidlig i mai, et spennende arrangement der kommuneoverlegegruppa hadde invitert både klinikere, lokal og sentral forvaltning og forskere til å bidra. Presentasjoner ligger her. fastlege i Kautokeino skrev en engasjert kronikk etter å ha hørt statssekretær fra HOD akkurat her: Feil medisin til syk fastlegeordning

I Storuman i Nord-Sverige var vi så med på prosjektmøte i Recruit & Retain Making it Work. Professor i samfunnsgeografi, Dean Carson fra Australia, er ekspert på småsamfunn og jobber både i Canada og i Sverige, der han bor for tiden. Hans fem punkt er verdt å ta med seg.

Kanadiske Jennifer Wakegijig jobber i Nunavut, lengst nord, der det viser seg at det er erfarne leger som ønsker å jobbe (“second career”), men de ønsker jobbe der i deltidsstilling. Det samme fikk vi høre fra periferien i Skottland. Disse erfarne legene er gull verdt da de gjerne også kommer med trygghet, fleksibilitet og kan fungere som veiledere for yngre kolleger.

Fra Storuman gikk turen til hovedstaden i nordlige Skottland, Inverness, der den andre tverrfaglige helsekonferansen Rethinking Remote gikk av stabelen etter pinse. To yngre leger hadde nyttige meldinger: Se globalt helsearbeid i andre land som en nyttig erfaring for distriktsmedisin hjemme. Kanskje kan friperioder til å jobbe med global helse være et lokkemiddel for den type leger som vil trives langt fra sykehus?  De trakk frem følgende egenskaper som nyttige i begge settinger: Fleksibilitet, selvtillit, fellesskap, ildsjelvirksomhet, erfaring, mot og pragmatisme.

  

Alle egenskapene ble bekreftet når turen gikk til Vadsø og kommuneoverlege og fastlege Britt Larsen Mehmi. Hun leder et stort legekontor med totalt ti leger, fem sykepleiere, tre bioingeniører, tre helsesekretærer på 6000 innbyggere.

Hennes tekst om å jobbe i Finnmark ble delt av mange tidligere i vår, men enda flere leste teksten som at ambulansefly stod på bakken og at vi har en uløst beredskapskrise. Britt Larsen Mehmi var den første som satte ord på dette, andre kolleger i Finnmark fulgte raskt etter og mye har blitt rullet opp etter det.

Nylig utvidet Mehmi og kommunens helseberedskapsansarlige Aleksander Øvre, den vanlige akuttmedisinske teamøvelsen mellom ambulanse, leger og sykepleiere lokalt til å inkludere øvelse med redingshelikopteret Sea King. Det laget Finnmarkssykehuset film av:  https://www.youtube.com/watch?v=-7Zi855bArM&sns=fb

Widerøe bringer de aller fleste til Vadsø flyveien, men Luftskipmasta sm sees i nedre  venstre del av bildet, er et kjært minne fra da Roald Amundsen ankret opp sitt luftskip Norge der i 1926 før ferden over Nordpolen og senere skipet Italia, som havarerte i polisen to år senere. 

Fra Øst-Finnmark gikk turen til Fylkesmannen i Troms sitt første fellesseminar for helseledere og kommuneoverleger. Fylkeslege Svein Steinert delte blant noen tanker om fremtiden.

I Møre og Romsdal jobber “Fastlegeordningens far” Tom W. Christiansen. Den 31. mai, samme dag som Legeforeningen viste sin nye film om fastlegeordningen for helsepilotikere og statsråd Høie, på årets landstyremøte, tok han i mot besøk av NSDM hjemme i Ørskog kommune.

I filmen forklarer hva som står på spill sammen med yngre kollega Marit Tuv, i Vang i Valdres: https://www.facebook.com/Legeforeningen/videos/10156322642001678/

Hver morgen møtes alle på legekontoret til hyggelig prat. Kontoret har tilsammen tre fastleger, turnuslege, fem helsesekretærer, og er samlokalisert med helsesøster, jordmor, psykiatritjeneste og legevakt og er enhetlig ledet.

Fra venstre: Wenche Waagan Skarbø (helsesekretær), Tom W. Christiansen, Linda Hoff Johansen (einingsleiar), Elin Kilvik Skeide (jordmor), Lene Sloth-Fjordside (fastlege), Berit Aas Nordal og Agnete Haugen (helsesekretærer).

Mens Ørskog går mot å bli en bydel i Ålesund, skal Stordal og Norddal kommuner lenger inn i Storfjorden bli nye Fjord kommune. NSDM var invitert 1. juni til et møte med kommuneledelsen der  om rekruttering og stabilisering av fastleger. Viktige innsikter var bl.a at fastlegelister i kommuner med lavt befolkningsantall er lavere enn i byene (i snitt ca 800 i kommuner med ml 2-3000 innbyggere). Bygdelister er lavere grunnet annen arbeidsmengde da bygdene har en eldre befolkning og dermed mer arbiedskrevende liste, legene må gjøre mer selv da det er færre andre typer leger lokalt og de må håndtere transportutfodringer. I tillegg trenger man tilstrekkelig leger som kan dele på legevaktene.

På bildet sees fra venstre lokal anestesilege Ingbjørn Vestre og “gammeldoktor’n” Ragnar Lødøen, kommuneoverlege Tom W Christiansen i Ørskog, ordfører Arne Sandnes i Norddal kommune, ass.rådmann Ingvild Hattrem i Nordal kommune, prosjektleder Hilde Dyrkorn i nye Fjord kommune, rådmann Anne Berit Løset i Stordal kommune, rådmann Karl Andre Birkhol i Norddal kommune, ordfører Eva Hove i Stordal kommune