Utvalgte ressurser:

Vår norske casestudie (2016-2018) der vi fulgte tre rekrutteringssvake kommuners arbeid med sin fastlegetjeneste og “Recruit & Retain rammeverket”- et resultat av et 7 år langt internasjonalt samarbeid.

              

 

Orknøyene har rekruttert så det holder (2017) 

Hur behåller man ock lockar man läkare til primärvården (2014):

Hjemmesiden til ALIS-VEST: utdanningsstillinger i allmennmedisin

 

 

Den kanadiske fagmedisinske foreningen for allmennmedisinere laget i 2016 en fyldig rapport om “Family Medicine” i distrikt der de ser på utdanning, allmennpraksis og politikk. En bevisst satsning siden 1999 er pedagogisk og godt skjematisk oppsummert. Se her

 

 Global Rural Medical Education Guidebook (2014):

E-bok med 74 inviterte bidragsytere fra alle kontinent, utviklet i et samarbeid som har gått over 20 år. professor Ivar J. Aarass og professor Peder Halvorsen har bidratt  om legeutdanningen i Tromsø
WHO lanserte i 2010 et større arbeid. Det var et resultat av et arbeid over 2 år med et stortekspertpanel fra mange ulike typer land der fylkeslegen i Finnmark Karin Straume har bidratt fra Norge.
Resulatet ble 16 råd delt inn i 4 kategorier: Education, Regulatory, Financial and Personal and Professional support.
Utdanning ble plassert klart på topp. Les mer her