I dagens Aftenposten har NSDMs leder et debattinnlegg hvor hun fokuserer på hvordan man skal rekruttere flere fastleger inn i ordningen. Fastlege Peter Prydz, har skrevet en lærerik forklaring på hvordan hans kommune ikke klarer rekruttere og stabilisere fastleger.

Om rekruttering av fastleger, av Helen Brandstorp i Aftenposten : http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-Rekruttering-til-fastlegeordningen–Helen-Brandstorp-621937b.html

Dersom betalingsmur, er det innsendte innlegget i Aftenposten også her

Om legetjenesten i Hammerfest av Peter Prydz  https://www.ifinnmark.no/debatt/hammerfest/helse/legetjenesten-i-hammerfest/o/5-81-497616