Restaurering og nybygg - Utvikling av legetjenestene i kommunene

Vi vil løfte blikket opp fra motløshet og krisestemning, og inviterer til en tankesmie om hvordan førstelinjen virkelig kan komme i første linje, og hvordan en helhetlig legetjeneste på kommunenivå kan se ut i fremtiden.

 

15.11.2022 – 16.11.2022
Scandic Ishavshotell, Tromsø

 

 

Restaurering og nybygg – Utvikling av legetjenestene i kommunene

Bakgrunn

Fastlegeordningen passerte 20-årsdagen i stillhet, rammet av alvorlig sykdom og knuget av krisestemning. Legevakt er en livsviktig tjeneste som forventes utført på toppen av fulle dager. Sykehjemslegene og helsestasjonslegene gjør viktig arbeid i skyggen av fastlegekrisen. Kommuneoverlegene og smittevernlegene er de nye heltene og har hendene mer enn fulle. Samarbeid mellom aktørene lider under manglende tilrettelegging, system og tid. Utdanning, forskning og E-helse krever tid, men får ikke nok oppmerksomhet i all travelheten.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten har mange gode forslag og intensjoner, men mangler nødvendig finansiering.

HOD og Hdir er fortsatt rigget mest for sykehustjenestene. Nasjonal helse- og sykehusplan har mest sykehusperspektiv. Helsefellesskapene er en mulig ny arena, men er basert på sykehusenes organisering, geografi og utkikkspunkt.

En sterk primærhelsetjeneste, tilgjengelig for alle, er grunnmuren i et effektivt helsevesen. En helhetlig legetjeneste på kommunenivå er avgjørende i det tverrfaglige fellesskapet. Vi inviterer til en tankesmie der alle de ulike legeoppgavene i førstelinjen løftes fram. Konferansen skal bidra til utvikling av verktøy for restaurering og nybygging av fundamentet i helsetjenesten.

Målgrupper
Leger i kommunene (fastleger, kommuneoverleger, sykehjemsleger, legevaktsleger, helsestasjonsleger osv), kommunale, regionale og nasjonale ledere og myndigheter, politikere, helseforetak og andre interesserte.

Opplegg
Det blir korte innledninger til hvert tema, deretter rikelig med tid til diskusjon rundt bordene og i plenum.
Det blir laget rapport fra konferansen, og vi planlegger webinar-rekker om de ulike temaene i månedene etter konferansen. . 

Konferansen søkes godkjent i videre- og etterutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin
Konferanseavgift: 2000,-

Foreløpig program (oppdateres fortløpende)

Temabolker tirsdag 15. november
 • Legetjenestene i kommunene – et overblikk
 • Bevaring, nytenkning, ombygging, utbygging – nye og gamle verktøy
 • Fremtiden bygges med utdanning og forskning i kommunene
 • Legetjenestene i kommunene sett utenfra
 • Helsepolitisk debatt
Temabolker onsdag 16 november
  • Kvalitet, pasientsikkerhet og ansvar
  • Vikarer – hvem er de, hvor lenge blir de, hvor kommer de fra, hvem bruker dem og hvordan
  • E-helse i den kommunale legetjenesten – nærhet og avstand
  • Oppsummering og veien videre

  Praktisk info

  Konferansen holdes på Scandic Ishavshotell i Tromsø. Oppstart tirsdag 15. november  kl.10:00  (lunsj serveres fra 11.30) og avslutning onsdag 16. november kl.14.45.

  Rompriser: 1590,-per døgn for de som overnatter 14.-15.11, og 1790,- for de som overnatter 15.-16.11.  200 ekstra for dobbeltrom.

  Booking må skje innen 01.10.22  for å få det til denne prisen. Gratis kansellering fram til ankomstdagen.

   

   Trykk på denne linken for rom bestilling:

  Bookingkode er  BNAS141122 Husk å føre inn korrekt dato på ankomst og avreise for at bookingkoden skal virke, deretter korrekt bookingkode i eget felt for dette.  Da vil prisen forandre seg fra ordinær pris til konferanseprisen.  Dersom man ønsker overnatting utover oppgitte datoer, så må du ta kontakt med hotellet.

  Merk at du må oppgi hvilken dag du deltar på konferansen om du kun deltar en dag under merknader.