Helse- og omsorgsdepartementet har hatt sin tredje reviderte Nasjonale helseberedskapsplan på høring. NSDM har avgitt et høringssvar som særlig peker på at planen ikke har inkludert “skal-kravet” om trening i samarbeid og samhandling godt nok.

Nasjonal helseberedskapsplan er det overordnede rammeverket for helse- og omsorgssektorens forebygging og håndtering av alle typer kriser og katastrofer. Både kommuner og helseforetak skal ta utgangspunkt i planen når de lager sine lokale beredskapsplaner.

Kriser og katastrofer vil ramme særlig bredt og hardt i distriktene, der en relativt større andel av menneskene lokalt vil rammes enn i byer med større antall innbyggere og helsepersonell. En skolebussulykke kan «lamme» en bygd i flere dager og utgjøre en svært stor belastning på helsepersonellet der. De kan ha dobbeltroller og måtte utøve en type helsehjelp de svært sjelden gjør. Trening er derfor helt sentralt, både individuelt, men særlig sammen med andre aktører.

Høring Nasjonal helseberedskapsplan