NSDM har vært på en ny tur til Colombia for å videreutvikle samarbeidet med våre colombianske samarbeidspartnere i programmet “rural health for peace”.

NSDM har siden november 2018 jobbet med å utvikle et helsesamarbeid mellom Norge og Colombia, på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. https://www.nsdm.no/health-for-peace-i-colombia/

I begynnelsen av oktober reiste vi på vår andre prosjektreise til Colombia.  En delegasjon på seks personer tilknyttet samarbeidet var med på turen, hvor vi gjennomførte et tett program sammen med våre colombianske prosjektpartnere. Fra UiT og NSDM hadde vi med oss dr. Juan Carlos Aviles, dr. Helen Brandstorp, professor (og global guru) i rural medicine Roger Strasser, medisinstudent ved forskerlinja Håvard Søndenå og hans veileder dr. Torstein Risør samt rådgiver Ingvill Konradsen.

Teamet på colombiansk side består av dr. Francisco Lamus og sykepleier/lærer Rosa Margareta Duran, dr. Jaime Martinez, dr. Juan Guillermo Luna fra Universidad de La Sabana, samt dr. Arnoldo Barbosa, leder av medisinutdanningen ved Universidad de Tolima. Med oss gjennom hele uka hadde vi i tillegg Tabita Amaya (student fra Universidad de La Sabana innen film og kommunikasjon) og hennes professor Carlos Martinez, som lager en dokumentarfilm om samarbeidet vårt.

Fra venstre: Francisco Lamus, Rosa Margareta Duran, Ingvill Konradsen, Roger Strasser, Helen Brandstorp, Juan Carlos Aviles, Håvard Søndenå, Arnoldo Barbosa, Tabita Amaya og foran Torstein Risør.

Det ble intense og spennende 7 dager i Colombia

Programmet i løpet av uken inkluderte møter med Helsedepartementet, den norske ambassaden hvor ambassadør John Petter Opdahl og Kirsti Andersen deltok, lokale helsemyndigheter i kommunen Chaparall, Universidad de La Sabana og Universidad de Tolima, besøk på de lokale sykehusene i Icononzo og Chaparral, samt besøk og møter med lokalsamfunnene i La Fila og El Limon.

Tema for diskusjonene inkluderte utvikling av utdanningsprogram, rekruttering og stabilisering, mentorprogram, datainnhenting om helsetjenestene lokalt, studentoppgaver, samarbeid med lokalsamfunnene i pilotområdene, kontakt med lokale myndigheter, utvikling av formelle samarbeidsavtaler mm.

Eget ølbryggeri “La Roj”

Entreprenørskap og samhold

I Colombia starter man dagen tidlig, og spesielt hvis man skal reise ut fra Bogota til andre distrikt. Vi startet vår tur kl. 04:30 for å besøke våre to pilotområder Icononzo og Chaparral i distriktet Tolima.

Landskapet i Colombia er nydelig, og det ble mange stopp for å ta bilder av natur, planter, hus og utsikt. Høydepunktene på turen var for oss å besøke de to lokalsamfunnene El Triunfo og La Fila.

Etter fredsavtalen ble 26 områder designert til såkalte reintegreringssoner for tidligere FARC geriljaer, hvor de mottar noe sosial støtte fra regjeringen i en overgangsperiode. Et av disse områdene er La Fila, hvor ca 300 personer har bosatt seg og av disse er over 50 barn under 2 år! Etter at fredsavtalen ble signert har det vært en baby boom blant tidligere FARC geriljaer. Befolkningen her forsøker å skape  egne arbeidsplasser, skoler for barna og et helsetilbud. Eget ølbryggeri er et av initiativene i La Fila (og ølet var svært godt!)

Janita (helseassistent) og dr. Juan Guillermo Luna

Helsestasjon i re-intereringssonen La Fila.

Helsestasjonen i La Fila får besøk en dag i uka av en lokal lege i “social service” (svarer til vår turnustjeneste/LIS1) fra det nærmeste sykehuset i Icononzo. For tiden er denne legen Juan Guillermo Luna, som også er et av medlemmene i vårt prosjektteam fra Universidad de La Sabana. Juan Guillermo har bistått med å møblere og få utstyrt helsestasjonen og samarbeider med drift av helsestasjonen med to unge lokale kvinner, som har gjennomført Norges Røde Kors sin utdanning for helsearbeidere. Disse kvinnene har mange års erfaring som helsearbeidere under konflikten og fortalte hvordan de har utført tildels kompliserte kirurgiske inngrep i jungelen.

Folkemøte i El Triunfo.

Folkemøte i El Triunfo

Neste stopp på programmet var det lille lokalsamfunnet El Triunfo. Her hadde vi et folkemøte i det lokale samfunnshuset hvor vi informerte om prosjektet vårt.

Håvard Søndenå (medisinstudent ved forskerlinja i Tromsø) planlegger å tilbringe 2 måneder i El Triunfo som del av hans forskningsprosjekt, og det var hyggelig å bli bedre kjent med lokalbefolkningen. Dette er vårt andre besøk dit. I El Triunfo har de ikke en fungerende helsestasjon og nærmeste helsetjeneste er sykehuset i Icononzo, en times kjøring på dårlige veier. Tilbakemeldingene fra lokalbefolkningen om hvilke utfordringer de har ift helsetjenesten er svært nyttig for det videre arbeidet med pilotprosjektet.

Tilbake i Bogota ble det tid til møte med helsedepartementet, den norske ambassaden samt en paneldebatt på Universidad de La Sabana.

Det har vært viktig å kunne treffe relevante prosjektpartnere og aktører på alle nivå, fra de lokale samfunnslederne og lokalbefolkningen i La Fila og El Triunfo, til universitetsledelse, lokale helsemyndigheter, ambassaden og helsedepartementet. Vi er svært fornøyde med et intenst og lærerikt opphold, hvor vi ser viktigheten av å møtes med jevne mellomrom både med prosjektteamet men også de lokalsamfunnene som er viktige aktører i samarbeidet.

Neste treff planlegges med besøk fra Colombia på nyåret. “Hasta la proxima Colombia!”