In English:  Report NCRM Visit to Colombia,February 2019

Report Visit to Tolima, Salud-Rural-para-la-Paz, April 2019

Denne uka er våre samarbeidspartnere i Colombia på besøk i distriktet Tolima, som del av vårt samarbeid mellom helsemyndighetene i Colombia og Norge. De som er ute er Dr. Francisco Lamus og teamet hans fra Universidad de la Sabana, bestående av sykepleier/lærer Rosa Margareta samt to masterstudenter, Dr. Jaime Martinez og Juan Guillermo Luna.

Utdanning av ex-FARC soldater

Programmet består blant annet av å delta som observatører på utdanningen av tidligere FARC-medlemmer, arrangert av Norges Røde Kors. Kjennskap til dette fine initiativet fikk vi fruktbart møte med leder av Norges Røde Kors i Colombia, Patricia Escudero, som vi traff i Bogota i slutten av februar, med god hjelp av Kirsti Andersen ved den norske ambassaden.

Deltakerne på utdanningen er tidligere FARC soldater som har jobbet som ufaglærte helsearbeidere, mange med flere års erfaring, og som nå får muligheten til å formalisere dette gjennom å utdanne seg til enten hjelpepleier, helsesekretær eller tannhelse assistent, blant annet. Bildet under er fra denne ukens besøk her. Deres egen rapport fra reisen finnes over.

Utvikling av delprosjekter

I løpet av uken skal teamet videre besøke de to små, lokale primærhelsetjeneste-klinikkene vi skal samarbeide med: Hospital Sumapaz i Icononzo og Hospital de Chaparall. De besøker også Universidad de Tolima samt lokale myndigheter i begge kommunene som klinikkene ligger i, for å informere om samarbeidet og for å forankre prosjektet hos lokale myndigheter.
Vi har nå flere master-studentprosjekter og et ph.d-prosjekt underutvikling knyttet til samabeidsprosjeketet:
  • Dr. Jaime Martinez (lege og masterstudent i Public Health) skal skrive sin masteroppgave på temaet «Community health assessment in one or two «veredas» in Icononzo and/or Chaparall».
  • Dr. Claudia Quevedo (direktør Hospital Sumapaz og masterstudent i Public Health) skal skrive sin master på tema «Documenting results of the strategy to guarantee access to health service of Hospital Sumapaz after the peace agreement».
  • Håvard Søndenå, forskerlinjestudent på medisinstudiet i Tromsø: «Assess the benefits of a drone connection between specifically the vereda El Triunfo and the hospital in Icononzo.»
  • Eira Dahl Føyen, masterstudent på medisinstudiet i Tromsø: litteraturstudie angående bruk av utrent personell til primærhelsetjenester med fokus på barns helse i Icononzo og/eller Chaparall.
  • Juan Guillermo Luna, lege- og masterstudent i Public Health. Juan Guillermo skal sannsynligvis gjøre sitt «social service year» (tilsvarer turnustjeneste) ved Hospital Sumapaz fra juni 2019 og kan samarbeide både med Dr Claudia og Håvard Søndenå. Han er også interessert i drone prosjektet.
Oppsummert har vi blitt enige om to hovedsatsninger for initiativet:
  • Human health resources training and retention in rural and remote areas.
  • Shortening distances for access to health care actions for communities in rural and remote areas.

Vi er også blitt enige om å bruke Recruit & Retain-rammeverket (Remote Rural Workforce Sustainability Framework) fra prosjektet Recriut & Retain – Making it Work, utarbeidet av blant andre NSDM og Roger Strasser i Canada.

Ettersom hele det colombianske teamet er samlet i Icononzo denne uken, benytter vi anledningen til å arrangere en videokonferansebasert seminar mellom kontinentene, for å informere mer detaljert om hva rammeverket består av og for å diskutere muligheter for å tilpasse dette lokalt. Professor Strasser vil lede videokonferansen. Representanter fra helsedepartementet i Bogota vil også delta i dette e-seminaret (webinaret).