I august 2018 fikk Nasjonalt senter for distriktsmedisin en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet om å bidra til å realisere en Memorandum of Understanding (MoU) «Om samarbeid innen helse» mellom Norge og Colombia.  Vi kaller samarbeidet for «Rural Health for Peace» da intensjonen med MoU’en er å videreføre Norges bidrag til fredsprosessen i Colombia også på helsefeltet. Det overordnende målet i Rural Health for Peace er å lage en modell for å arbeide systematisk med rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distrikt i Colombia med utgangspunkt i rammeverket «Recruit & Retain», som NSDM har vært med å utvikle i et annet internasjonalt samarbeid.

Oppsummert har vi blitt enige om to hovedsatsninger for initiativet:
  • Human health resources training and retention in rural and remote areas.
  • Shortening distances for access to health care actions for communities in rural and remote areas.

Vi er også blitt enige om å bruke Recruit & Retain-rammeverket (Remote Rural Workforce Sustainbility Framework) fra prosjektet Recrruit & Retain – Making it Work, utarbeidet av blant andre NSDM og Roger Strasser i Canada.

Utvikling av delprosjekter

Vi har nå flere master-studentprosjekter og et ph.d-prosjekt under utvikling knyttet til samabeidsprosjeketet:

  • Dr. Jaime Martinez (lege og masterstudent i Public Health) skal skrive sin masteroppgave på temaet «Community health assessment in one or two «veredas» in Icononzo and/or Chaparall».
  • Dr. Claudia Quevedo (direktør Hospital Sumapaz og masterstudent i Public Health) skal skrive sin master på tema «Documenting results of the strategy to guarantee access to health service of Hospital Sumapaz after the peace agreement».
  • Håvard Søndenå, forskerlinjestudent på medisinstudiet i Tromsø: “Family health work in rural Colombia”. 
  • Eira Dahl Føyen, masterstudent på medisinstudiet i Tromsø: litteraturstudie angående bruk av utrent personell til primærhelsetjenester med fokus på barns helse i Icononzo og/eller Chaparall.
  • Juan Guillermo Luna, lege- og masterstudent i Public Health. Juan Guillermo har gjennomført sitt «social service year» (tilsvarer turnustjeneste) ved Hospital Sumapaz i 2019. 

Les våre rapporter fra perioden 2018 – 2020 her: 

Summary visit Norway March 2020 final 

13.11.19 Report Salud rural para la paz Colombia October 2019

In English:  Report NCRM Visit to Colombia,February 2019

Report Visit to Tolima, Salud-Rural-para-la-Paz, April 2019