I august 2018 fikk Nasjonalt senter for distriktsmedisin en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet om å bidra til å realisere en Memorandum of Understanding (MoU) «Om samarbeid innen helse» mellom Norge og Colombia.  Vi kaller samarbeidet for «Rural Health for Peace» da intensjonen med MoU’en er å videreføre Norges bidrag til fredsprosessen i Colombia også på helsefeltet. Det overordnende målet i Rural Health for Peace er å lage en modell for å arbeide systematisk med rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distrikt i Colombia med utgangspunkt i rammeverket «Recruit & Retain», som NSDM har vært med å utvikle i et annet internasjonalt samarbeid.

Oppsummert har vi blitt enige om to hovedsatsninger for initiativet:
  • Human health resources training and retention in rural and remote areas.
  • Shortening distances for access to health care actions for communities in rural and remote areas.

Vi er også blitt enige om å bruke Recruit & Retain-rammeverket (Remote Rural Workforce Sustainbility Framework) fra prosjektet Recrruit & Retain – Making it Work, utarbeidet av blant andre NSDM og Roger Strasser i Canada.

Utvikling av delprosjekter

Vi har nå flere master-studentprosjekter og et ph.d-prosjekt under utvikling knyttet til samabeidsprosjeketet:

  • Dr. Jaime Martinez (lege og masterstudent i Public Health) skal skrive sin masteroppgave på temaet «Community health assessment in one or two «veredas» in Icononzo and/or Chaparall».
  • Dr. Claudia Quevedo (direktør Hospital Sumapaz og masterstudent i Public Health) skal skrive sin master på tema «Documenting results of the strategy to guarantee access to health service of Hospital Sumapaz after the peace agreement».
  • Håvard Søndenå, forskerlinjestudent på medisinstudiet i Tromsø: “Family health work in rural Colombia”. 
  • Eira Dahl Føyen, masterstudent på medisinstudiet i Tromsø: litteraturstudie angående bruk av utrent personell til primærhelsetjenester med fokus på barns helse i Icononzo og/eller Chaparall.
  • Juan Guillermo Luna, lege- og masterstudent i Public Health. Juan Guillermo skal sannsynligvis gjøre sitt «social service year» (tilsvarer turnustjeneste) ved Hospital Sumapaz fra juni 2019 og kan samarbeide både med Dr Claudia og Håvard Søndenå. Han er også interessert i drone prosjektet.

Les våre rapporter fra perioden 2018 – 2020 her: 

Summary visit Norway March 2020 final 

13.11.19 Report Salud rural para la paz Colombia October 2019

In English:  Report NCRM Visit to Colombia,February 2019

Report Visit to Tolima, Salud-Rural-para-la-Paz, April 2019