Styringsgruppen i NSDM godkjente igår vårt Plandokument_2018.

Ettersom det kommende året er det siste med vår treårige strategiplan, vil planene for 2018 i stor grad innebære at vi holder oss til de samme feltene som før og arbeider med strategien for neste treårsperiode.

Stikkord for 2018 er rekruttering og stabilisering av helsepersonell med vekt på leger i kommunene og utdanningsvirksomhet, akuttmedisinsk samhandling og fastlegeordningen.

Før inngangen til 2018 ser det ikke ut som at behovet for våre tjenester minker, snarere tvert imot. Vi i Nasjonalt senter for distriktsmedisin/ Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš (NSDM/BNG) opplever at våre satsninger tas godt imot på nasjonal nivå, og vi etterspørres fra alle kanter av landet.

Vi vil derfor fortsette å være en aktør som søker samarbeid med mange andre. Vår brobyggervirksomhet mellom praksis, akademia og myndigheter er nyttig – for å fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene, for å bidra til økt kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten i distriktene. Arbeidet skal fra vår side preges av pålitelighet, fleksibilitet og respekt.