Samfunnsmedisiner Dag-Helge Rønnevik (Haugesund) er ph.D-stipendiat i et prosjekt om kommuneoverlegens rolle som han startet å utvikle i NSDM (2015-2016). Prosjektet er nå forankret ved NTNU med Anders Grimsmo som hovedveileder og Betty Pettersen (NTNU) og Margrete Gaski (NSDM) som biveiledere. Extrastiftelsen er finansiør.

I prosjektet legegs det vekt på brukermedvirkning i form av en referansegruppe med aktuelle aktører (både leger og ikke-leger). Denne har møttes noen ganger i løpet av 2017 og en tankesmie har produsert et  Folkehelsekompendium: Snakker vi samme språk?

Tankesmia er knyttet til FoU enheten for samhandling ved høysholen på Vestlandet, Helse Fonna HF og 18 kommuner (FOUSAM)

Dag-Helge Rønnevik skriver: Det er gått seks år siden vi fikk folkehelseloven som sa at alle sektorer har ansvar for å sikre en god folkehelse. Det har vært en modningsfase som har redet grunnen for at folkehelsearbeidet kan komme videre i en tydeligere tiltaksfase.
Det er samtidig helt greit å være ærlig om at folkehelse og folkehelsearbeid kan være vanskelige
begreper å forholde seg til. De er på sett og vis grenseløse – hva handler vel ikke om folkehelse,
liksom?
Skal vi løse de store folkehelseutfordringene som sosial ulikhet i helse og økningen i psykiske lidelser, må vi jobbe på tvers av sektorer, fagområder og profesjoner. Vi trenger ikke på død og liv bruke de samme ordene, men vi må forstå hverandre.
Kanskje kan vi starte med å være enige om at vi ikke trenger å være folkehelse- arbeidere alle
sammen, men at vi alle på hvert vårt vis bidrar til bedre folkehelse. Det kan alle føle et eierskap til, og samarbeide om.
Erfaringer fra en tankesmie tilsier at det er fullt mulig å komme videre i arbeidet.

Det gjør godt å sitte rundt samme bord og se hverandre i øynene. Og som så ofte ellers handler det om å bygge tillit og bryte ned barrierer.

Tre korte filmer har også tankesmia produsert:

Hva handler egentlig folkehelse om?

Hva synes DU folkehelse handler om 1?

Hva synes DU folkehelse handler om 2?