Velkommen til seminar 25. oktober i Bergen – med allmennleger  fra Skottland, Island og Sverige

Å få gode leger til stillinger i primærhelsetjenesten er ikke enkelt og vil trenge tiltak på flere plan. Vi vil presentere de gode eksemplene fra inn- og utland (inklusiv ALIS-VEST) når det gjelder å lokke leger til jobb utenfor sykehus og for å få de til å bli.

Mange steder har man spesielle moduler i spesialistutdanningen som er tilpasset arbeid ruralt. I Norge har vi lenge satset på en distriktsvennlig og fleksibel spesialistutdanning. Må vi tenke nytt? Kan vi lære av andre land?

 Påmelding, program og mer om seminaret her