I 10 år har lokalt helsepersonell trent med K-BEST-modellen på akuttmedisinsk samhandling i Alta.Torsdag 12. oktober lager de åpent seminar for å dele kunnskap om slik trening. Innlederne kommer fra hele landet.

Her er Altaseminarets hjemmeside med program og påmelding