09.12.15: Senjalegen er et samarbeid mellom en stor og tre små kommuner med ett sentralt legekontor og tre utekontor. Dette har skapt stabilitet og kvalitet i legetjenesten i de tre småkommunene på Senja etter mange år med vikarstafett. NSDMs evaluering viser at denne legetjenesten er dyr for kommunene, men samfunnsøkonomisk lønnsom.

Forskningsleder Birgit Abelsen ved NSDM presenterte denne uken en fersk evaluering av Senjalegen. Kvaliteten på Senjalegen vurderes å være god både blant politikere, ansatte og brukere av legetjenesten, og på nivå med vurderinger av legetjenester på landsbasis.

Organiseringen fungerer, men krever smidighet og god kommunikasjon fra alle parter.

Det kan synes som det er behov for en helhetlig gjennomgang av legekapasiteten, fordi det synes å være større pågang for legetimer ved utekontorene enn det det er kapasitet for, og lang ventetid for å få time.

Seniorforsker Margrete Gaski har vært prosjektleder for evalueringen.

Sammendrag av rapporten

Hele evalueringsrapporten