Senterrådet

Instans
Medlem
Varamedlem
Observatør
UiT Norges arktiske universitet
Jill Marit Moholt
Cathrine Arntzen
Helse Nord
Geir Tollåli
Fylkesleger
Linda Svori (leder)
Morten Juul Sundnes
NSDM
Birgit Abelsen
Martin B. Harbitz
NORSAM/NFA (alternerer)
Terese Folgerø
Klaus Melf
KS
Hege Lorentzen
Sigrid Askum
Brukerrepresentant
Odd Arvid Ryan
Helsedirektoratet
Kine Lynum
KOKOM
Guttorm Brattebø

Innkallinger og referater

Referat fra Senterrådsmøte 17.11.2022

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no