Læring via simulering har etablert seg som en effektiv læringsmetode med bred anvendelse. Det simuleres nå innen de fleste deler av helsevesenet: i psykiatrien trener man på å håndtere voldelige pasienter, på Sunnaas sykehus har man et aktivt simuleringsmiljø og ved Stavanger universitetssykehus benyttes simulering til å trene ledelse.

Sentralt i ny spesialistutdanning for leger er ulike simuleringsaktiviteter, noe som gjør at tilbudet (utstyr, fasilitatorer, kunnskap om metodene) må økes ytterligere.

Prinsippene ved simulering er at man øver uten å skade pasienter og at det settes av tid på å reflektere over praksis sammen med veileder, andre teammedlemmer eller andre relevante. Det kan trenes ved hjelp av enkle modeller, realistiske dukker eller på simulerte pasienter og man kan trene alt fra enkeltferdigheter til samarbeid mellom ulike team.

Denne uken var simuleringssenteret Safer i Stavanger vert for en nasjonal konferanse som samlet over 250 påmeldte. Flere internasjonale gjester fra England, Skottland, Danmark og Sveits bidro. Primærhelsetjenesten er så og si fraværende i dette miljøet, noe man ønsker forbedre.

Bilde MedSim 2018/Safer, med Sigrun Anna Qvindesland i aksjon og daglig leder for Safer, Lena Heimvik, først i rekken av arrangementskomitemedlemmer.

NSDM ved leder Helen Brandstorp ble iløpet av konferansen inkludert i styringsgruppen til det faglig ansvarlige nettverket MedSim Norge. Ny leder er anestesilege ved Radiumhospitalet og lege ved Sim Oslo, Anne Kristin Hæg (bildet under).

Simulering i helsevesenet ble innført for å bedre akuttmedisinsk pasientbehandling og stiftelsen BEST var pionerer i Norge ut fra Hammerfest sykehus i 1997. Idag gjøres simuleringsbasert trening delvis på egne simuleringssentre med avanserte dukker og delvis på arbeidsplasser som sykehusavdelinger, legekontor osv. med lokalt utstyr og kolleger. Dette kalles in situ trening og er det BEST-miljøet innførte.

Det er også et økende antall utdannede fasilitatorer med utdannelse fra et av simuleringssentrene i Norge eller det store senteret Camer i Kjøbenhavn. Dessuten fasiliteteres simulering av personell uten slik utdannelse, særlig utenfor sykehus.

 Foto MedSim Norge/Safer: Slogan for konferansen 9.-10.april’18

Neste konferanse blir i Porsgrunn 9-10. april 2019. Under ser vi leder for neste års konferanse, Stig Frydenlund, ved Simuleringssenteret ved Sykehuset Telemark og Høyskolen i Sørøstnorge  sammen med leder for simuleringssenteret FOSS i Tromsø (UNN og UiT), Marianne Holmegaard.