FørsteBEST hadde sitt første «COVID kurs» i september, men sitt andre fasilitatorkurs!

Det første kurset kjørte vi i oktober 2019 forteller Geir Jøran Sara. Geir Jøran jobber som ambulansearbeider i Alta, har lang erfaring med fasilitering av akuttmedisinsk samtrening og har deltatt i utvikling av Fasilitatorkurset. Dette kurset gav oss mange erfaringer. Vi opplevde at kurset ga deltakerne mye nyttig veiledning og innsikt i rollen som fasilitator. Vi besluttet da å sette i gang med neste kurs juni 2020, men grunnet COVID utfordringer ble dette utsatt. Vi var lenge usikre på hvor lenge vi skulle utsette, men prosjektgruppen kom frem til at det var viktigere enn noen gang med samtrening i det akuttmedisinske miljøet. Helsedirektoratet ga i vår ut en veileder for hvordan man kan gjennomføre kurs med smitteverntiltak. Vi fulgte den samt rådførte oss med lokal smittevernlege.

Fasilitatorkurset foregikk i Alta, over to intensive dager. Alta er pionerer innen samtrening utenfor sykehus, derfor oppleves det godt å kunne gjennomføre kursene her.

10 deltaker fra hele landet samlet seg og fikk brynet seg på hvordan man leder samtrening på en god måte -med BEST prinsippene i bunnen.

Ifølge vår questback satt deltakerne igjen med mye faglig inspirasjon: «Fantastisk kurs! Er stor tilhenger av «leirskole» prinsippet slik at gruppen oppnår godt samhold.»

Vi planlegger nytt kurs i Alta i 2021 – følg med på #førsteBEST på facebook og på vår nettside: forstebest.no.