Maria Fredriksen Kvamme er medisinsk antropolog og starter i april som forsker i ALIS-Vest prosjektet etter medisinsk antropolog Tone Seppola-Edvardsen. Sammen med Eva Muriel Kibsgaard Nordberg, allmennlege i Vestvågøy kommune, og helsetjenesteforsker Birgit Abelsen og samfunn- og allmennmedisiner Helen Brandstorp, vil hun stå for det fjerdje perspektivet på prosjektet.

Ved å følge utviklingen fra ulike ståsted – tett på, fra distanse og med bruk av kunnskap fra ulike forskningstradisjoner – ønsker NSDM å fortsette å bidra til god forståelse av det som skjer i prosjektet og slik bidra til at det blir vellykket.

Maria Fredriksen Kvamme avslutter for tiden sin ph.d (doktorgrad) ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, UiT- Norges arktiske universitet. Gjennom perioden som stipendiat har Maria også fått kjennskap til den allmennmedisinske forskningskanonen ved den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin. Fra tidligere har Maria jobberfaring fra feltene rus-og psykisk helse og kommunalt oppsøkende arbeid med unge.

– Mange prosesser avhenger av et godt samarbeid med fastlegen. Det er interessant å følge utviklingen med flere fastlønnede stillinger og fokus på privatpraktiserende legers arbeidsvilkår, med tanke på hvilken betydning det kan komme til å få for tverrfaglig arbeid i kommunene.

Maria Fredriksen Kvamme midt på bildet ved siden av sin hovedveileder, professor i medisinsk antropologi og leder av allmennmedisinsk forskergruppe ved UiT Mette Beck Risør (i lys genser). Fra venstre sees ellers Frank Remman og allmenn-og samfunnsmedisinerne Anne Helen Hansen, May-Lill Johansen, Anne Herrefors Davidsen (forran), Torsten Risør (bakerst), Kathrine Wennevold og Resha Al-Azzawi. Foto. Helen Brandstorp

Marias eget doktorgradsprosjekt handler om kommunikative utfordringer knyttet til funksjonelle helseplager i ungdomstid, eller medisinske uforklarte symptom, som det ofte refereres til i forskningslitteraturen.

Bruker mange metoder for å få frem kunnskap

Både fenomenet med diffuse helseplager og ungdom som deltagere stiller noen særlige metodiske og metodologiske utfordringer til forskningsfeltet. Maria har derfor brukt flere ulike forskningsmetoder, som visuelle metoder (kollaborativ film), deltakende observasjon og ulike former for intervju.

I tillegg til unge med symptomer, har Maria intervjuet fagpersoner, deriblant allmennleger, for å bedre forstå kommunikative dilemmaer og erfaringsbaserte løsninger hos lokale generalister. De møter gjerne de unge først i en profesjonell rolle.

–  I forskningen får jeg mulighet til å løfte problemstillinger opp, problemstillinger som ofte må handteres på individnivå i ulike helse og sosialtjenesters hverdag. Metodene jeg bruker åpner samtidig for at en holder bakkekontakten med de unge og med fagpersonene det gjelder.

Erfaring med offentlig kommunikasjon

Fra det oppsøkende arbeidet og som regionrepresentant for Landsforeningen for Sosialt Ungdomsarbeid LOSU, har hun erfaring med tverrfaglig kommunikasjon og ulike former for dokumentasjon i det offentlige der målet er å gi beslutningstagere råd basert på både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Noe av det siste hun gjorde før hun gikk over til forskningsprosjektet var å jobbe fram en grundig rapport om udekkede behov i målgruppa og måloppnåelse ved Utekontakten i Tromsø, som var utsatt for nedskjæringer.

– Synliggjøring er kjempeviktig og NSDM er gode på formidling! Gjennom å arbeide her håper jeg å utvikle formidlingskompetansen min for at det jeg jobber med som forsker kan være med å gjøre en forskjell.

Artikler og rapporter Maria er første- eller delforfatter av:

Maria Fredriksen Kvamme, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Trond Waage and Mette Bech Risør (forthcoming, 2019) ‘Fixing my Life’: Young People’s Everyday Efforts towards Recovery from Persistent Bodily Complaints

Kvamme, Maria Fredriksen, Wang, Catharina A. E., Waage, Trond og Risør, Mette Bech (forthcoming, 2019) Careful expressions of social aspects: How local professionals in high school settings, municipal services and general practice communicate care to youth presenting persistent bodily complaints

Østbye, Silje Vagli*; Kvamme, Maria Fredriksen*; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Haavind, Hanne; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. ‘Not a film about my slackness’: Making sense of medically unexplained illness in youth using collaborative visual methods. Health 2018. ISSN 1363-4593.s doi: 10.1177/1363459318785696. * These authors contributed equally https://munin.uit.no/handle/10037/13492

Utekontakten i Tromsø. (2014). Årsrapport, Utekontakten i Tromsø 2013. Utekontakten, Rus –og psykiatritjenesten, Tromsø Kommune https://losu.no/file/download/17

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (2012) Oppsøkende sosialt ungdomsarbeid, Kommunal veileder – en introduksjon https://losu.no/file/download/3

Steinsvik, Maria Kvamme (2004) «Innføringa holdt sæ uttaførr»: sosiale mønstre blant ungdommer på en skole med en innføringsklasse for minoritetsspråklige elever. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Tromsø. (ikke digitalisert)

Steinsvik, Maria Kvamme (2002) «What are you using in your hair?» hovedfagsfilm om integrasjon fra et elevperspektiv, Visual Cultural Studies, University of Tromsø https://en.uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=167611&p_dimension_id=88153