Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15. mars 2024.

Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i distriktene. Allmennleger, annet helsepersonell, annet helsepersonell som samarbeider med allmennleger og medisinstudenter kan søke.

Programmet finansierer primært mindre, lokale prosjekter, men kan også bidra med startfinansiering til større prosjekt. Søkerens distriktsmedisinske tilhørighet blir vektlagt. Det kan søkes om støtte til lønn og driftsmidler. Medisinstudenter kan bare søke om driftsmidler. Programmet støtter prosjekt med inntil kr 500.000. Men førstegangs tildeling kan ikke overstige kr 200 000.

Opplysninger om programmet og hvordan du søker finner du her

Vil du vite mer?

Ta kontakt med: Birgit Abelsen, forskningsleder og leder av programrådet.

Epost: birgit.abelsen@uit.no  Mobil: 95870987

Foto: Mostphotos