Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser ut midler med frist 15. september 2022.

Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i distriktene. Primærleger, helsepersonell som samarbeider med primærleger og medisinstudenter kan søke.

Programmet finansierer primært mindre, lokale prosjekter, men kan også bidra med startfinansiering til større prosjekt. Søkerens distriktsmedisinske tilhørighet blir også vektlagt

Det kan søkes om støtte til lønn og driftsmidler. Programmet støtter prosjekt med inntil kr 500.000.

Opplysninger om programmet og hvordan du søker finner du her

Vil du vite mer? Ta kontakt med: Birgit Abelsen, forskningsleder og leder av programrådet, birgit.abelsen@uit.no  Mobil: 95870987