Mange er travelt opptatt med Covid-19.
NSDM utsetter derfor søknadsfristen for “Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling” til 15.april 2020.