Søknadsskjema

Søknadsskjema i pdf-format lastes ned her. Søknadsskjema i word format finner du her 

Utfylling elektronisk: Lagre skjemaet før du åpnet det på nytt fra lagret sted. Da kan du gå via funksjonene Comment eller Fill & Sign (øverst til høyre) for å kunne skrive elektronisk rett inn i skjemaet.

Et tilsagnsbrev skrives ved tilståelse av støtte, med prosedyren for regnskapsførsel og bl.a. rapportering om prosjektprogresjon blir beskrevet.

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no