Søknadsskjema

Søknadsskjema via nettskjema finner du her.

I søknadsskjemaet fyller du ut nødvendig informasjon, og legger ved obligatoriske vedlegg som CV, prosjektbeskrivelse og veiledererklæring.

Et tilsagnsbrev skrives ved tilståelse av støtte, med prosedyren for regnskapsførsel og bl.a. rapportering om prosjektprogresjon blir beskrevet.

Har du spørsmål eller problemer med søknadsskjemaet kan du kontakte programmet@nsdm.uit.no

 

 

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no