Bergen kommune har mottatt hele 72 søknader til 2 utdanningsstillinger, mens Odda og Hyllestad har fått 15! Alle de ti kommunene som nå er med i ALIS-VEST-prosjektet har fått flere søkere og er klare til å velge mellom mange fler enn de har kunnet gjøre på lenge.

 

Glade representanter for Bergen kommune, Kvam, Stord, Bømlo, Odda, Årdal, Masfjorden/Modalen/Gulen og Lærdal idag. Hyllestad var forhindret fra å komme. Forskere fra Bergen og Tromsø står klare til følgeforskning.

Kommunene som deltar i ALIS-VEST har søkt om å få  være med og blitt valgt ut av Styringsgruppen på bakgrunn av søknaden, kommunens behov, beskaffenhet og andre forhåndsbestemte kriterier.

Legene som får stillingene skal etter planen begynne 1. september. De får en redusert liste og fastlønn som settes lokalt. De får en lokal veileder som er spesialist i allmennmedisin og de skal alle gå i samme veiledningsgruppe, ledet av svært erfarne Hans Høvik.

NSDM er i gang med følgeforskning på organisering og rammebetingelser lokalt og skal bruke intervjuer til å følge utviklingen av prosjektet gjennom alle de fem årene prosjektet skal vare. Forskere fra det allmennmedisinske miljøet i Bergen ønsker se på veiledning og innholdet i spesialistutdannelsen.

 

Disse skal i tiden fremover følge opp prosjektet ekstra tett: Rolf Martin Tande (Masfjorden), Tone Seppola-Edvardsen (NSDM) og Helen Brandstorp (NSDM) og Hans Høvik (Bergen). Fra Bergen komune er også Karsten Sylte og Brita Øygard sentrale.