Regjeringen vil satse på allmennpraksis som utdanningsarena for å sikre både rekruttering og stabilisering. Dette er ukens budsjettlekkasje fra statsråd Høie.

Både undervisning av legestudenter i allmennpraksis og spesialistutdanning i ALIS-Nord-prosjektet, som NSDM har vært med på å utvikle, vil få bevilget friske midler. Summene er henholdsvis 46 millioner kroner til grunnutdanning og  15,6 millioner til spesialistutdanning i ALIS-Nord

I tillegg er det i dag oppnådd engighet om at dette må utredes raskt: •Hvor mange nye oppgaver fastlegene har fått. •Oppgaver de ikke kan droppe, men som de ikke får betalt for. •Færre pasienter på listene uten å tape penger.

Grunnutdanning i allmennpraksis

Tiden legestudenter er i praksis hos fastleger er knapp sammenliknet med sykehus. Dette vil midlene kunne endre noe på.

ALIS-Nord

I ALIS-Nord vil vi prøve ut en ny modell for ferske fastleger: en utdanningshjemmel. Dette skal skje samtidig som at også fastlønnede utdanningsstillinger skal utvikles for landsdelen, basert på erfaringer med ALIS-Vest.

En utdanningshjemmel betyr at fastlegen starter som selvstendig næringsdrivende, men får støtte til sin spesialistutdanning økonomisk og praktisk fra kommunen. Finansieringsordningen av fastlegen i en utdanningshjemmel skal også være spesielt tilpasset dennes situasjon.

NSDM har utarbeidet søknaden sammen med helseleder ei Bardu og Bodø kommune. Det er Bodø som har søkt om å få prosjektmilder og som har prosjektledelsen inntil en formelt ansatt prosjektleder er på plass. Foreløpig prosjektleder er Arne Myrland (bildet). I ALIS-Nord vil imidlertid kommuner i alle fire helseforetaksregioner bli inkludert og tanken er at prosjektet skal etablere regionale kompetansenettverk for deltakerkommunene.

helse leder Arne Myrland, Bodø kommune. Foto: Monica White Martinsen / NRK