Har du lyst til å forske sammen med oss i Nasjonalt senter for distriktsmedisin? Vi lyser endelig ut stipendiatstilling som skal forske på bruken av vikarleger. Mange distriktskommuner og små lokalsykehus er preget av høy utskifting av personell og mye vikarbruk. Dette kan ha konsekvenser på flere områder, blant annet for pasientsikkerhet. Målet med prosjektet er å øke kunnskapen knyttet til vikarlegebruk i helsetjenesten i distrikt.

Lyst til å søke, eller bare høre mer om prosjektet? Kontakt Martin på martin.b.harbitz@uit.no, eller på 951 52 496

Her er stillingsannonsen: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/242808/stipendiat-innen-helsetjenesteforskning