Denne uken takket vi av fylkeslege og professor Per Stensland, en solid fagperson i NSDM gjennom mange år, i flere ulike roller. Stensland pensjonerer seg til sommeren. Vi vil savne hans innsikter og klokskap, i smått og stort, fra løsninger lokalt til sammenhenger globalt.

Per Stensland og forskningsleder i NSDM Birgit Abelsen. Foto: rådgiver i NSDM Frank Remman

Per Stensland var kommuneoverlege i Sogndal da kom inn som medlem NSDM sitt fagråd fra starten av i 2005, et råd som nå er avviklet, men som bestod av 4 -5 primærleger fra ulike deler av landet. Han var medlem frem til han ble fylkeslege i Sogn og Fjordane i 2010.

Han var også konstituert forskningsleder i et par år (2008-10), leder av programrådet fra 2006-10, og deretter medlem av programrådet fra 2011 til nå i april 2018. Programrådet forvalter såkalte såkornmidler til småskala distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling gjennom “Programmet”. Per Stensland avslutter også sitt engasjement som medlem i NSDM sin styringsgruppe.

Kolleger ved universitetet i Bergen nominerte Stensland til Anders Forsdahls pris, som han fikk i 2014.

Øyvind Alexsandersen (ass. fylkeslege i Nord-Trøndelag) overtar plassen til Stensland i programrådet.