Tidligere fylkeslege, Svein Steinert, er ansatt som prosjektleder i ALIS-Nord. Han tar med det over stafettpinnen fra NSDM og Helen Brandstorp som har ledet utviklingen av prosjektet. Steinert blir ansatt i Bodø kommune, som er prosjekteier, men har arbeidssted på fylkeshuset i Tromsø.

Steinert var med på utviklingen av fastlegeordningen på 90-tallet, ved at han ledet forsøksprosjektet i Tromsø (en av fire kommuner). Han skrev også en utredning om utdanningsstillinger på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2008, og har støttet utviklingen av både ALIS-Vest og -Nord fra sin stilling som fylkeslege i Troms.

For å sparke igang denne  femårige satsningen i Nordland, Troms og Finnmark var det kommet åtte ALIS (allmennleger i spesialisering) fra Vestlandet og ALIS-Vest. I tillegg helseledere fra fire kommuner.

Fra Årdal kommune kom fastlege Bjarte Hove (til venstre under) og helseleder Helen Koldal. Fra Bergen kom Hans Høvik (nr 2 fra venstre). Fra Odda kom en delegasjon på hele åtte, der helseleder Marit Dagestad ledet ann (nr 3 fra venstre og under). Og fra Masfjorden kom både helseleder Helga Ellingsen (lengst til høyre under), kommuneoverlege Rolf Martin Tande samt ALIS Willy R. Davidsen. Odda bidro også på konferansen Rectuit & Retain dagen før, da de også har vært med i det prosjektet.

 

Åtte ALIS fra Vest engasjerte de over 90 påmeldte legene og helselederne fra hele Nord-Norge. Fra venstre: Sandra Langedal, Anne Marit Særsten Halvorsen, Brita Wesenlund Hjønnevåg, Erlen Brunborg, Willy Davidsen, Rickard Willmoes, Vegard Skjærvø og Oda Sunde Strand

Tema som fikk særlig oppmerksomhet fra deltagerne på Kick-off for ALIS-Nord:

NÆRINGSMODELLEN – ikke helt utmeislet og klar for utprøving ennå.

OM Å OPPRETTE STILLINGER – gjøres lokalt, må forankres politisk og administrativt.

OM SYKEHUSÅRET – med omlegging til ny spesialistutdanning blir gjennomføringen mer fleksibelt enn før, med mulighet til å dele det mer opp og til å få læringsmål godkjent på flere steder.

OM VIKTIGHETEN AV SUPERVISJON OG VEILEDNING – dette må være på plass i kommuner som ønsker å beholde unge leger.

Styringsgruppen i ALIS-Nord jobber nå sammen med ny prosjektleder for å utmeisle detaljene i prosjektet og kunne invitere kommuner med. Det er beregnet at 6 kommuner fra Finnmark, 6 fra Troms, 6 fra nordlige halvdel av Nordland og 6 fra Helgeland skal inkluderes.

Mer informasjon om prosjektet finnes foreløpig bare på våre nettsider (bruk søkefunksjonen). Etterhvert vil en egen nettside etableres. E-post til prosjektleder Steinert er fmtrsst@fylkesmannen.no