16.12.16: Vi har sett på hvor det har blitt av sykepleierne etter endt utdanning i Nord-Norge, hvor de jobber, heltid eller deltid og hvilke andre yrkesvalg de har gjort.

I studien har vi kartlagt hvor det har blitt av de 5 730 sykepleierne som er utdannet i Nord-Norge ​i perioden juni 2000 til juni 2014. Rapporten dokumenterer blant annet utdanningsløp og studieform, videreutdanning, heltids- og deltidsarbeid og geografiske arbeidssteder.  Rapporten er basert på data fra tre ulike registre i SSB, samt en litteraturstudie.

Blant resultatene er at andelen av sykepleierne utdannet i Nord-Norge som arbeidet i Nord-Norge 10 år etter endt utdanning, var 82 prosent.

Studien bekreftet den regionale effekten av desentralisert utdanning, i form av høy grad av lokal rekruttering til lokalt arbeidsmarked

Studien er gjennomført på oppdrag fra Helse Nord RHF, etter en bestilling fra Samarbeidsutvalget for helseutdanninger i Nord-Norge. Margrete Gaski og Birgit Abelsen ved NSDM, samt Ivar Lie fra Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT Norges arktiske universitet, har skrevet rapporten.

Sammendrag

Hele rapporten