Covid-19: NSDM har undersøkt spenningene mellom lokalt og nasjonalt nivå. Vi fant at den ganske unike norske ordningen med desentralisert, kommunalt smittevernansvar og lovfestet lokal samfunnsmedisinsk kompetanse ga både motsetninger og dialog mellom lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Spenningene som oppsto i kjølvannet av de lokale vedtakene i mange distriktskommuner (og noen by-kommuner i Nord-Norge) de første ukene av pandemien førte til åpen dialog og en fruktbar balanse mellom ovenfra- og nedenfra-perspektiver, med betydning for videre avveininger mellom nasjonale og lokale tiltak.

Artikkelen er nå publisert i Scandinavian Journal of Public Health : https://doi.org/10.1177/14034948221075408