Programprosjekter aktive 2023

Prosjektnavn

Prosjektleder

Sted

Veileder

Start

Slutt

Stabilisering av helsepersonell i distrikt

Angela Sodefjed

Nordreisa

Birgit Abelsen

2022

2023

Lyngen Legemodell – beskrivelse og kostnadsanalyse

H O Holtermann Eriksen

Tromsø

Martin Harbitz

2022

2023

Screeningprogram for livmorhalskreft i Kautokeino

M Karlsen/S Gulsrud

Kautokeino

Anette Fosse

2022

2023

There must be 50 ways to reach your doctor

Mia Paulsen

Tromsø

Torsten Risør

2022

2023

Rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distrikt

Silje Paulsen/B Petersen

Helgeland

Anette Fosse

2022

2023

Utbrudd av flekktyfus på Rolvsøy i 1945 – analyse

Daniela Ivan

Hammerfest

Martin Harbitz

2022

2023

Fenomenologiske refleksjoner – kyst-og behandlerkultur

Astrid Eiterå

Lurøy

Anette Fosse

2022

2023

Helgelandslegen

Britt B Pettersen

Hattfjelldal

Anette Fosse

2021

2023

Rekruttering og stabilisering av helsepersonell i Vesterålen

Anders Svensson

Anette Fosse

2021

2023

Construction and implementation of basic first aid course

Anna Sollied Møller

Tromsø

Torsten Risør

2022

2023

Økt samtrening etter akuttkurs

Mona Martinsen

Bardu

Anette Fosse

2019

2023

Legevakta i Karlsøy

Gry Berntzen

Karlsøy

Birgit Abelsen

2018

2023

Effekten av akuttmedisinske øvelser i Vadsø

Britt Larsen Mehmi

Vadsø

Anette Fosse

2018

2023

En offentlig integrert primærlegetjeneste i distrikt

Elisabeth Swensen

Seljord

Birgit Abelsen

2018

2023

Skiskadedatabase

Jonas Jeppesen

Trysil

 

2016

2023

Vurderinger på legekontor i møte med den syke pasienten

Jorunn Nygaard og Trine Rydningen

Senja

Anette Fosse

2015

2023

 

Programprosjekter avsluttet 2001-2022

Prosjektnavn
Ansvarlig
start
slutt
Er det trygt å bli akutt syk i distrikt?
Martin Bruusgaard Harbitz
2016
2022
Forprosjekt utredning av demens i primærhelsetjenesten
Karin Nilsen
2021
2022
Hyppigheten av trening i et avgrenset distrikt
Olav Fjære
2021
2022
Samtrening i førstelinjetjenesten
Gry Albrektsen
2020
2022
Samtrening mellom ulike nødetater
Sverre Håkon Evju
2019
2022
Rural Health for peace
Juan Carlos Solis Aviles
2019
2022
Nasjonalt nettverk for akuttmedisinsk samtrening utenfor sykehus
Magnus Hjortdahl
2019
2021
Utvikling av forskningsprosjekt innen samisk ungdomshelse
Kristine Andreassen
2019
2021
Hvordan sikre drift etter oppstart av kommunalt sår- og stomiteam?
Ragna Eikanger
2019
2021
Kan legestudenter lære akuttmedisin i en distriktskommune?
Kjell Gunnar Skodvin
2019
2021
Bruk av video mellom legevaktslege og bakvaktslege
Hege Hammer Bech
2018
2021
Rural Palliative Care in Northern Norway
May-Lill Johansen
2014
2021
 2014
2018
2015
2018
2016
2017
2016
2017
2015
2017
2016
2017
 2013
2017
2016
2017
Hvordan kan desentral, IKT-støttet bachelorutdanning i sykepleie bidra til å fremme stabilitet, kunnskapsutvikling og kompetanse i små fagmiljø i distriktene?
Liss Eriksen og Jeanette Huemer
2016
2017
Kulturspråkpasienter i det norske helsevesenet – kvalitetssikring av behandlingsforløp
Amund Peder Teigmo
2016
2017
2016
2017
2015
2017
 2013
2017
2015
2017
2012
2017
 2013
2016
 2013
2016
Kommune BESTSiste søknad: Tverrfaglig trening i team
 2008
2016
2012
2016
2013
2016
 2014
2016
2013
2016
 Overført PhD
2016
2010
2015
 2012
2015
2015
2015
 2012
2015
 2013
2014
 2012
2014
 Overført SKDE
2014
Tone Leinan
2012
2014
 Overført PhD
2014
Øystein Lappegard
 2012
2014
Harald Lystad
2012
2014
 2009
2014
2011
2013
 
2013
 2010
2012
2010
2012
 2009
2012
2009
2012
2011
2012
 2011
2012
2011
2012
Knut Erik Eliassen
2010
2012
Karin Nilsen
2011
2012
2010
2012
Einar Hovlid
2010
2012
2009
2012
2012
2012
2009
2012
2009
2012
 
2012
Carol Pascoe
 
2011
Guttorm Raknes og Anne Karin Forshei
2010
2011
Pilot: Elektronisk læringsverktøy som supplerende metode for akuttmedisin tilpasset allmennleger og turnuskandiater
Jesper Blinkenberg
2010
2011
2010
2011
 
2010
A Nordberg
 
2010
 
2010
K. M. Agledal
 2004
2010
2009
2010
 
2010
 
2010
ClassFronter som samhandlingsverktøy for helsearbeidere utenfor sykehus
 2007
2009
 
2009
Chun-Lan Zhang
 
2009
2006
2009
C Schousgaard
 
2009
Jakob Moe
 
2009
 
2009
Tor Claudi
 
2008
 
2008
 
2008
 
2008
 
2007
 
2007
 
2007
 
2007
Kjetil Karlsen
 2005
2006
 
2006
 2003
2005
 
2005
Glenn Severinsen
 
2005
 
2005
 
2005
 
2004
 
2004
Erlend Jørgensen
 
2004
 
2004
May Britt Lund
 
2004
 
2004
 
2004
 
2004
Tom Christensen
 
2003
 
2003
 
2003
 
2003
 
2003
Rune Hermannsen
 2003
2003
 
2003
 
2003
 
2003
 2000
2002
 
2002
 
2001
Tor Anvik    Erik Hugaas Ofstad
Overført SAMLED, Bodø
 
 2013
 

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no