Programprosjekter aktive 2024

Prosjektnavn
Prosjektleder
Sted
Veileder
Start
Slutt
Escape-Med DistrictEnigma
Hedda Mørch
Andenes
2023
2024
Simulering av forhåndssamtaler i kommunehelsetjenesten
Elin Teigen
Tromsø
Senter for omsorgsforskning Nord
2023
2024
Folkehelseintervensjon Senja kommune
Evy Nordby
Senja
Martin Harbitz
2023
2024
Mestring ALIS-leger ved henvendelse psykiske helseplager
Gerd Solberg Omland
Time
Anette Fosse
2023
2024
Organisering og lederskap i fastlegekontoret
Jan Hana
Vestvågøy
2023
2024
Vaneendring som tilnærming i behandling av overvekt
Simon Roaldset
Tromsø
Torstein Risør
2023
2024
Stabiliseringspreferanser for medisinerstudenter
Fredrik Erstad
Tromsø
Martin Harbitz
2023
2024
Stabilisering av helsepersonell i distrikt
Angela Sodefjed
Nordreisa
Birgit Abelsen
2022
2024
Lyngen Legemodell – beskrivelse og kostnadsanalyse
H O Holtermann Eriksen
Tromsø
Martin Harbitz
2022
2024
Screeningprogram for livmorhalskreft i Kautokeino
M Karlsen/S Gulsrud
Kautokeino
Anette Fosse
2022
2024
There must be 50 ways to reach your doctor
Mia Paulsen
Tromsø
Torsten Risør
2022
2024
Rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distrikt
Silje Paulsen/B Petersen
Helgeland
Anette Fosse
2022
2024
Helgelandslegen
Britt B Pettersen
Hattfjelldal
Anette Fosse
2021
2024
Økt samtrening etter akuttkurs
Mona Martinsen
Bardu
Anette Fosse
2019
2024
Effekten av akuttmedisinske øvelser i Vadsø
Britt Larsen Mehmi
Vadsø
Anette Fosse
2018
2024
En offentlig integrert primærlegetjeneste i distrikt
Elisabeth Swensen
Seljord
Birgit Abelsen
2018
2024

Programprosjekter avsluttet 2001-2024

Prosjektnavn
Ansvarlig
start
slutt
Vikarlegebruk i fastlegeordningen
Mads Rydningen
2023
2024
Fenomenologiske refleksjoner i grenselandet mellom behandlerkultur og kystkultur 
Astrid Eiterå
2022
2024
Legevakta i Karlsøy
Gry Berntzen
2018
2023
Utbrudd av flekktyfus på Rolvsøy
Daniela Ivan
2022
2023
Construction and implementation of basic first aid course
Anna Sollied Møller
2022
2023
Rekruttering og stabilisering av helsepersonell i Vesterålen
Anders Svensson
2021
2023
2015
2023
Er det trygt å bli akutt syk i distrikt?
Martin Bruusgaard Harbitz
2016
2022
Forprosjekt utredning av demens i primærhelsetjenesten
Karin Nilsen
2021
2022
Hyppigheten av trening i et avgrenset distrikt
Olav Fjære
2021
2022
Samtrening i førstelinjetjenesten
Gry Albrektsen
2020
2022
Samtrening mellom ulike nødetater
Sverre Håkon Evju
2019
2022
Rural Health for peace
Juan Carlos Solis Aviles
2019
2022
Implementering av sår-og stomiteam
Ragna Eikanger
2020
2022
Nasjonalt nettverk for akuttmedisinsk samtrening utenfor sykehus
Magnus Hjortdahl
2019
2021
Utvikling av forskningsprosjekt innen samisk ungdomshelse
Kristine Andreassen
2019
2021
Hvordan sikre drift etter oppstart av kommunalt sår- og stomiteam?
Ragna Eikanger
2019
2021
Kan legestudenter lære akuttmedisin i en distriktskommune?
Kjell Gunnar Skodvin
2019
2021
Bruk av video mellom legevaktslege og bakvaktslege
Hege Hammer Bech
2018
2021
Rural Palliative Care in Northern Norway
May-Lill Johansen
2014
2021
 2014
2018
2015
2018
2016
2017
2016
2017
2015
2017
2016
2017
 2013
2017
2016
2017
Hvordan kan desentral, IKT-støttet bachelorutdanning i sykepleie bidra til å fremme stabilitet, kunnskapsutvikling og kompetanse i små fagmiljø i distriktene?
Liss Eriksen og Jeanette Huemer
2016
2017
Kulturspråkpasienter i det norske helsevesenet – kvalitetssikring av behandlingsforløp
Amund Peder Teigmo
2016
2017
2016
2017
2015
2017
 2013
2017
2012
2017
 2013
2016
 2013
2016
Kommune BESTSiste søknad: Tverrfaglig trening i team
 2008
2016
2012
2016
2013
2016
2013
2016
 Overført PhD
2016
2010
2016
 2012
2015
2015
2015
 2012
2015
 2013
2014
 2012
2014
 Overført SKDE
2014
Tone Leinan
2012
2014
 Overført PhD
2014
Øystein Lappegard
 2012
2014
Harald Lystad
2012
2014
 2009
2014
2011
2013
2013
 2010
2012
2010
2012
 2009
2012
2009
2012
2011
2012
 2011
2012
2011
2012
Knut Erik Eliassen
2010
2012
Karin Nilsen
2011
2012
2010
2012
Einar Hovlid
2010
2012
2009
2012
2012
2012
2009
2012
2009
2012
2012
Carol Pascoe
2011
Guttorm Raknes og Anne Karin Forshei
2010
2011
Pilot: Elektronisk læringsverktøy som supplerende metode for akuttmedisin tilpasset allmennleger og turnuskandiater
Jesper Blinkenberg
2010
2011
2010
2011
2010
A Nordberg
2010
2010
K. M. Agledal
 2004
2010
2009
2010
2010
2010
ClassFronter som samhandlingsverktøy for helsearbeidere utenfor sykehus
 2007
2009
2009
Chun-Lan Zhang
2009
2006
2009
C Schousgaard
2009
Jakob Moe
2009
2009
Tor Claudi
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007
Kjetil Karlsen
 2005
2006
2006
 2003
2005
2005
Glenn Severinsen
2005
2005
2005
2004
2004
Erlend Jørgensen
2004
2004
May Britt Lund
2004
2004
2004
2004
Tom Christensen
2003
2003
2003
2003
2003
Rune Hermannsen
 2003
2003
2003
2003
2003
 2000
2002
2002
2001
Tor Anvik    Erik Hugaas Ofstad
Overført SAMLED, Bodø
 2013

 

Kontakt

Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
9037 Tromsø
Telefon: +47 776 45 512
E-post: post@nsdm.uit.no