Tove Myrbakk, daglig leder i Nordland legeforening, fikk ikveld Ellisif Wessels pris.

Dette er andre gang NSDM deler ut Ellisif Wessels hederspris til en ikke-lege for stort/langvarig engasjement for helsetjenestene i distrikts-Norge.

Tove Myrbakk har gjennom sitt personlige engasjement skapt faglige møteplasser med distriktsmedisinsk relevans, bygget nettverk og bidratt til distriktsvennlig helsepolitisk arbeid i 21 år. Denne innsatsen har hun gjort gjennom sin stilling i Nordland legeforening. Den er helt unik og av uvurderlig verdi for mange langt utenfor både Nordland og Nord-Norge.

Tove Myrbakk fikk et trykk av den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen og kr 20 000 i prispenger. Hun takket ved å presisere at hun var glad for å ha fått jobbe med så mange fine folk, for å ha fått treffe så mage leger med dårlig turnusnummer som hadde blitt værende i Nord-Norge og med at hun var så heldig å ha fått oppleve tillitsledelse.

Les mer om prisen og begrunnelsen her .