I vår nye rapport presenterer vi funn fra følgeforsikning av ALIS-Vest-prosjektet et drøyt halvår etter at 14 leger startet i utdanningsstillinger i ti kommuner i Hordaland og i Sogn og Fjordane.

Ettersom stortingspolitikerne har vedtatt at utdanningsstillinger skal bli et tilbud nasjonalt, er vi glade for å kunne presentere kunnskap om disse stillingene fra både legens perspektiv og fra lokale helselederes perspektiv.  

Allmennlegene i spesialisering (ALIS) har alle fått kommunale stillinger med litt ulike listelengder (snitt på ca 700) og forskjeller i lønnsnivå, da dette er fastsatt lokalt. ALIS er opptatt av tryggheten fast inntekt gir i en oppstartsfase samtidig som de ønsker fleksibilitet i egen arbeidshverdag og rammer for arbeidstid som sikrer at de kan ha fritid. Dessuten er et tilrettelagt og strukturert spesialiseringsløp attraktivt for ALIS. Deltagelse i en felles veiledningsgruppe trekkes også frem som viktig.

Kommunene har vist både effektivitet, risikovillighet og endringsevne for få på plass de nye utdanningsstillingene. Men de gjør det ikke alene. Deltagelse i vårt nettverksprosjekt, med både faglig og økonomisk støtte, kan ha fungert som en slags katalysator for en utvikling både leger og helseledere allerede har ønsket seg.

I rapporten skriver vi utdypende om både ALIS og lokale helselederes erfaringer, samt litt om prosjektkommunene og om selve prosjektet. Videre trekker vi frem kunnskap om betydningen av immatrielle goder som fritid og om stedets betydning, samt noe om implementering og om utforsking av komplekse tjenesteinnovasjoner.

Sammendrag av rapporten

Her er hele rapporten, Utdanningsstillinger i ALIS-Vest

Bak rapporten står phD i medisinsk antropologi og jurist, Tone Seppola-Edvardsen (til venstre i bildet under) og phD, spesialist i allmennmedisin og leder for NSDM, Helen Brandstorp.