Utkantlegane er et legesamarbeid mellom Modalen og Masfjorden kommuner som mottar stipendmidler fra NDSM. Malin Daae Steine og Rolf Martin Tande er i spissen (foto privat)

I går var de initiativtakere til “Utkantkonferansen 2018” på Nordhordland folkehøgskule (Frekhaug, Meland kommune) sammen med Nordhordland Utviklingsselskap og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

De inviterte til “ein møteplass for fag, administrasjon, politisk leiing og næringsliv for kommunane i Nordhordland og Sogn og Fjordane.”

Tema var Helseberedskap, legerekruttering og legevakt i distriktskommuner, oppmøtet var svært godt og innleggene aktuelle og treffende. Her er programmet Utkantkonferansen 2018 Program   Lenker til alle presentasjoner ligger her 

Bidrag fra NSDM

Forskningsleder Birgit Abelsen bidro med et foredrag om det vi vet fra norsk forskning om legerekruttering og trakk også frem at allmennlegene som nå ytrer seg offentlig om at de slutter, er yngre kvinner. De må man lytte ekstra godt til. De eldre mennene som de erstatter, har hatt andre behov og muligens blitt lyttet til på en annen måte.

PhD-stipendiat og fastlege i Lyngen, Martin Bruusgaard Harbitz fortalte om hvordan Lyngen kommune har sikret seg stabil legedekning og lokal legevakt med å innføre såkalt nordsjøturnus. Han og to andre deler på å jobbe to uker og har fri i fire. I løpet av de to ukene betjener en lege 600 pasienter og sykehjem, samt har vakt alle dager unntatt torsdag. Da har turnuslegen vakt. Slik kan legevakta få lokalkjente legevaktleger og pasientene slipper lange reiseveier slik de hadde når det var samarbeid med andre kommuner. Martin fikk stillingen i fjor og da var det 44 kvalifiserte stilinger til stillingen

Dessuten ble en intervjustudie gjort på Senja av fastlege Jorunn Nygård og sykepleier Trine Rydningen, med veiledning fra Helen Brandstorp, lagt frem av sistnevnte. Gjennom fokusgruppeintervjuer av ansatte på sykehjem og hjemmesykepleier i kommuner med lang vei til legevakt i annen kommune og fastlege bare en til to dager i uken, har de fått frem hva som gjør disse hjelpepleierne, sykepleierne og assistentene trygge. Et hovedfunn er at de gjør det beste ut av personellressursene som er i utkantkommunene og stiller opp også på fritiden – samvittigheten for pasienter og kolleger er en klar driver. De må håndtere akutt syke pasienter av og til da turister og andre kommer på døra, eller fordi de eldre og kronisk syke i hjemmesykepleien blir akutt dårlige.