I Saint Louis du Sud på Haiti er det bare 2-3 leger til ca 80 000 innbyggere, og legene er alle turnusleger. En av disse er dr. Clemanceau Luckner. Han jobber på den offentlige helseklinikken og i Prosjekt Haitis helsestasjon for ungdom. I Haiti, som ellers i verden, er stabilisering av leger utenfor hovedstaden Port-au-Price en utfordring.

Nylig var PhD-Stipendiat og lege Kristine Andreassen på Haiti som del av sitt aksjonsforskningsprosjekt der. Hun er styremedlem i Prosjekt Haiti og har grunnlagt Studenter med Haiti. NSDM støttet henne og en større gruppe studenter som dro dit for å hjelpe og lære sommeren 2015. Blant studenter i Tromsø er også kake-dagene og sommerfester på landet kjente aktiviteter

Februar 2018, fra venstre: dr. Jon Ánde Fors Grønmo (bakgrunn fra Studenter med Haiti), dr. Clemanceau Luckner, Edwin Luc Ceïde (ordfører i Saint Louis du Sud, grunnlegger av Prosjekt Haiti), Ingvill Konradsen Ceïde (daglig leder og grunnlegger av Prosjekt Haiti) og dr. Kristine Andreassen.

NSDM ønsker å øke sitt bidrag til fagfeltet Global Helse og er så heldige at vi får Kristine Andreassen med på laget.  Hun og Clemanceau Luckner vil delta på Wonca World Rural Helath Conference i India i april. Der vil de legge frem erfaringer fra helsetjestene på Haiti med foredraget: Når biomedisin er den alternative medisinen. Alle på bildet over har bidratt til dette foredraget og sammendraget finnes under.

Kristine Andreassen ble kjent med NSDM sitt fagnettverk i World Wonca Rural under vårt seminar om Generalism in Rural Medicine i Tromsø i 2016, et miljø som satser systematisk og godt på yngre leger, både fra priviligerte deler av veden og mindre priviligerte. Se f.eks denne korte videoen fra en toneangivende gruppe i Brasil:

 

Where biomedicine becomes alternative medicine: Developing health care services amongst strong traditional belief systems in a rural commune in Haiti

Due to poor infrastructure and economy, most people have practically no access to health care. What makes the situation stand out among elsewhere in Haiti, is the strong beliefs in Vodou traditions. Joint forces between local government, the local public health clinic, local and international NGOs, have since 2015 collaborated to improve health care access in SLdS. This presentation aims to shed light on our core challenges and draw up our plans for and rationale behind future research and interventions.

Method:

Methods from Participatory Action Research such as workshops and close collaboration with local resource persons, has gathered valuable insights from health care providers with backgrounds from both biomedicine and traditional medicine, as well as local people. Drawing also on experience from mobile clinics, a variety of student level research projects, and general data on local health status, plans on how to implement knowledge based health care interventions are developed and some already applied. Presenting our findings we will use a case based approach.

Results & Conclusions:

Current health care is to a large extent provided by traditional health practitioners. The population suffers largely from poor health status and a need for better health care access. The biomedical approach alone seems to meet little understanding among the local population and suggests a bridging between biomedical practice and local traditional belief systems as a part of contextualized health care delivery.