Publikasjoner

Publikasjoner av ansatte og andre vi har støttet

2022

 

VITENSKAPELIGE ARTIKLER:

  • Fosse, A, Svensson A, Konradsen I, Abelsen B. (2022) Tension between local, regional and national levels in Norway’s handling of COVID-19 Scandinavian Journal of Public Health 03.02.22
  • Abelsen B, Fosse A, Gaski M, Grimstad H. (2022) Tiltak  i grunnutdanningen for å sikre leger til distrikt – en systematisk oversikt Tidsskr Nor Legeforen 2022 doi: 10.4045/tidsskr.21.0253
  • Norbye AD, Abelsen B, Førde OH, Ringberg U. Health anxiety is an important driver for healthcare use. BMC Health Services Research. 2022, 22:138.
    https://doi.org/10.1186/s12913-022-07529-x
  • Westlie ÅL, Gaski M, Abelsen N, Grimstad H, Ofstad EH. Leger utdannet i Bodø: hvem er de og hvor blir de av? Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi: 10.4045/tidsskr.21.0254

 

RAPPORTER:

 

  • Abelsen B, Godager G, Harsheim IG, Iversen T, Kristiansen IS, Løy-land HI, Pedersen K, Snilsberg Ø, Sten-Gahmberg S, Sæther EM (2022) DHO Sluttrapport 07.01.22

 

KRONIKKER OG ANDRE PUBLIKASJONER:

2021

VITENSKAPELIGE ARTIKLER:

 

RAPPORTER:

 

KRONIKKER OG ANDRE PUBLIKASJONER:

  • Svensson A., Fosse A, «Fastlegekrisen må håndteres som den krisen den er» Dagens medisin, 10. Nov 2021
  • Fosse, A., Svensson, A. «Økt basistilskudd er nødvendig, men ikke nok.» Dagens medisin 2021
  • Eliassen, Knut Eirik Ringheim; Fosse, Anette; Risør, Torsten; Austad, Bjarne; Skjellegrind, Håvard; Eide, Torunn Bjerve; Mildestvedt, Thomas; Hetlevik, Øystein; Schei, Edvin. Brev til Helseministeren i forbindelse med redningsaksjon for fastlegeordningen. 2021.

2020

VITENSKAPELIGE ARTIKLER:

 

RAPPORTER:

 

KRONIKKER OG ANDRE PUBLIKASJONER:

 

2019

RAPPORTER:

 

KRONIKKER OG ANDRE PUBLIKASJONER:

2018

2017

2016

2015

 

2014

2013

2012 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004