Publikasjoner av ansatte og andre vi har støttet

 

2022

VITENSKAPELIGE ARTIKLER:

 

RAPPORTER:

 

2021

VITENSKAPELIGE ARTIKLER:

 

RAPPORTER:

 

KRONIKKER OG ANDRE PUBLIKASJONER:

  • Svensson A., Fosse A, «Fastlegekrisen må håndteres som den krisen den er» Dagens medisin, 10. Nov 2021
  • Fosse, A., Svensson, A. «Økt basistilskudd er nødvendig, men ikke nok.» Dagens medisin 2021
  • Eliassen, Knut Eirik Ringheim; Fosse, Anette; Risør, Torsten; Austad, Bjarne; Skjellegrind, Håvard; Eide, Torunn Bjerve; Mildestvedt, Thomas; Hetlevik, Øystein; Schei, Edvin. Brev til Helseministeren i forbindelse med redningsaksjon for fastlegeordningen. 2021.

2020

VITENSKAPELIGE ARTIKLER:

 

RAPPORTER:

 

KRONIKKER OG ANDRE PUBLIKASJONER:

 

2019

RAPPORTER:

 

KRONIKKER OG ANDRE PUBLIKASJONER:

2018

2017

2016

2015

 

2014

2013

2012 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004