Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har til vurdering et representantforslag om fastlegeordningen med frist for innspill 6. desember:

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Willfred Nordlund og Ivar Odnes om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen.

NSDM har applaudert forslaget som er kunnskapsbasert og har både nødvendig bredde og dybde.

I tillegg har vi spilt inn kunnskap om enkelte forhold som trenger oppmerksomhet nå:

  • nye legetjenester som ikke er endel av legevaktordningen eller fastlegeordningen
  • strengere krav i legevakt og mulige konsekvenser rekruttering/stabilisering/sentralisering
  • knapp tid til evaluering hvis den skal bli ferdig til sommeren 2018.

https://www.nsdm.no/wp-content/uploads/2017/05/NSDM-Innspill_om_FLO-nov17.pdf