Denne uken hadde NSDM besøk av Dr. Kizito Asava,  kirurg fra Nairobi, Kenya (Naivasha District Hospital).

Kizuto Asava har selv erfaring fra legearbeid på landsbygda, som eneste lege for 400 000 menneskerder og har hatt en rekke verv, blant annet som utdanningsdirektør i Christian Medical Fellowship (CMF) Kenya og er internasjonal delegat for det verdibaserte utdanningsnettverket for helsepersonell, Whole Person Medicine PRIME. Se mer om Dr Kizito Asava på deres hjemmesider  

Dr. Asava besøkte NSDM for å dele erfaring med ulike typer læring. Han fikk en innnføring i hvordan man kan trene akuttmedisinske team basert på likeverd, med vekt på stedegne utfordringer, pasientdeltagelse og styrking av lokal pasientsikkerhetskultur (Kommune-BEST-modellen)

Fra venstre: NSDM sin leder Dr. Helen Brandstorp, fastlege Signe Nome Thorvaldsen og Dr. Kizito Asava