Fra venstre; disputasleder May-Lill Johansen, Maria Fredriksen Kvamme og bedømmelseskomiteen: Associate Professor Kathrine Vitus, Prof. II Ida Marie Hydle og Åge Wifstad, leder av komiteen.

Maria disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap 12. mai I Tromsø hvor hun forsvarte avhandlingen:“Suffering, agency and care in medically unexplained symptoms (MUS). An ethnographic study of the social course and reframing of MUS in Norwegian youth”

Hovedveileder
Professor Mette Bech Risør Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Biveiledere:
Professor Catharina Elisabeth Wang, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Førsteamanuensis Trond Waage, Institutt for samfunnsvitenskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet

Disputasen ble gjennomført uten publikum tilstede og streamet live.

Maria er ansatt hos NSDM som forsker på ALIS-Vest prosjektet i perioden 15.apri 2019 og ut mai 2020, hvor hun med sin særskilte kompetanse forsker på problemstillinger ut i fra sitt medisinsk-antropologiske ståsted. 

1.juni starter Maria på et postdoktorprosjekt med støtte fra Dam og overhead fra ISM, med tittelen Studentblikk på psykisk helse og trivsel.

Vi gratulerer Maria så masse med vel gjennomført disputas og vel fortjent doktorgrad!