Martin Bruusgaard Harbitz disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap i Tromsø 8. november 2022 hvor han forsvarte avhandlingen:

“Exploring patient safety in rural general practice – a mixed-methods approach”

fra venstre; Trond Iversen, May-Lill Johansen, Mette Brekke, Martin Harbitz, Geir Sverre Braut.

 

Hovedveileder

Forsker I Margrete Gaski – Institutt for Samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Biveiledere

Professor Birgit Abelsen, Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for Samfunnsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Forsker Helen Brandstorp, Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for Samfunnsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Professor Emeritus Per Stensland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Bedømmelseskomité

Professor Mette Brekke, UiO – 1. opponent.

Professor II Geir Sverre Braut, Høgskulen på Vestlandet – 2. opponent.

Førsteamanuensis May-Lill Johansen, Institutt for Samfunnsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Førsteamanuensis Trond Iversen, Institutt for Samfunnsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Utrygg medisinsk praksis som skader pasienter, forekommer daglig i allmennpraksis. Risikofaktorer for slik skade handler om feil på individ-nivå, system-feil eller organisatoriske feil. Feil på individnivå hos legen kan handle om underliggende feil i helsesystemene. For å hindre gjentakelse er det systemene som må endres eller utbedres.

Daglig jobber mer enn 4700 fastleger i Norge med å diagnostisere, behandle og følge opp pasientene sine. En slik omsorg over tid blir gjerne kalt kontinuitet. Kontinuitet varierer mellom kommunene i Norge. I små kommuner er kontinuiteten blant annet påvirket av hyppig bruk av vikarleger. Helsetjenesten i distrikt er også påvirket av store reiseavstander for pasientene til legekontoret, og til spesialisthelsetjenesten. Lite er kjent om pasientsikkerheten ved slike legekontor.

Målet med denne doktorgradsavhandlingen er å skaffe ny kunnskap om pasientsikkerhet på legekontor i distrikt. I to studier intervjuet vi pasienter, og deretter fastleger og helsepersonell om deres erfaringer med risiko, pasientskade, uønskede og utrygg medisinsk praksis. Vi har også gjort en kvantitativ analyse av administrative reaksjoner gitt norske leger mellom 2011-2018. Avhandlingen er en mixed-methods tilnærming for å analysere de tre artiklene samlet.

Resultatene fra avhandlingen peker på at pasienter blir skadet på legekontor i distrikt. Risiko for dette er knyttet til hyppig bruk av vikarleger, arbeidsoverbelastning og kontekstuelle faktorer som dårlig vær og lang avstand til sykehus. Helsepersonellet brukte kontinuitet, kunnskap om lokal kontekst, og en bevisst oppmerksomhet rettet mot risiko til å hindre skade av pasienter.

Martin har vært en del av NSDM-teamet siden 2016 som phd-stipendiat. Han har kombinert jobben som fastlege i Lyngen med sitt phd-prosjekt om pasientsikkerhet ved legekontor i distrikt, og har allerede utviklet ny og viktig kunnskap om temaet.

Vi gratulerer Martin så mye med vel gjennomført doktorgrad og gleder oss til fortsettelsen.